Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Eina càlcul clàusula terra

Eina càlcul clàusula terra

Eina càlcul clàusula terra

Més Informació

Eina desenvolupada pel Consejo General de Economistas per al càlcul de clàusules sòl amb múltiples aplicacions.

 

Aquesta eina té informació dels índexs de càlcul i consisteix en un full de càlcul, amb múltiples aplicacions, pensada per a la tasca d'assessorament de l'economista i titulat mercantil als seus clients. A diferència d'altres simuladors existents, amb menys prestacions, aquest ofereix possibilitats de càlcul per a hipoteques amb euríbor, amb Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) o amb tipus substitutius d'IRPH de caixes, bancs o altres entitats de crèdit -incloent arrodoniments- i calcula la regularització a realitzar en l'IRPF a conseqüència de l'eventual sentència, laude o resolució que fixi la devolució. A més, si s'opta per una mesura compensatòria diferent de la devolució en efectiu, l'eina permet visualitzar les amortitzacions parcials que corresponen. Finalment, un cop efectuats tots els càlculs, l'eina emet un informe amb les quantitats a retornar.

 

Calculadora simple:

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA