Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia del Coneixement i Innovació

Contingut

La finalitat de la comissió és enfortir el rol dels economistes en l'àmbit de coneixement i la innovació, els quals considera fonamentals per garantir la salut econòmica i empresarial del país. La comissió parteix de la premissa que aquesta salut depèn del nivell de coneixement i la capacitat de convertir-lo en activitat econòmica al servei de la comunitat. També constata que Catalunya, que avui ha assolit un bon nivell de generació de coneixement -que en cap cas ha de deixar de perseguir- no té un similar retorn en termes de conversió del coneixement en activitat econòmica; és a dir, en innovació.
Es planteja doncs, coadjuvar el fet d’augmentar la capacitat innovadora del nostre país i la conscienciació de la gestió integral del coneixement (tangible/intangible).

 

Estructura organitzativa de la Comissió

President: Julià Manzanas Mondéjar

Vicepresident: Jordi Martí Costa
Vocal: Josep Mª Viedma Martí

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA