Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Alta inversors

Contingut

Per donar-te d'alta com a Inversor pots enviar un mail a economistesban@coleconomistes.cat i cecinformatica@coleconomistes.cat


Amb l'assumpte: Sol·licitud Fitxa Alta Inversor EconomistesBAN


I les dades següents:

Dades Personals del Sol·licitant
Data d'alta (indiqueu la data d'avui):
Nom:
Cognom1:
Cognom2:
DNI:
E-mail:
Domicili:
Població:
Codi postal:
Telèfon:

Dades Professionals
Empresa:
Càrrec:

Perfil de l'Inversor
Tipus d'inversió: co-inversor / Individual (seleccioneu una opció)
Tram d'inversió: 1. Fins a 50.000€ / 2. De 50.000€ a 100.000€ / 3. Més de 100.000€ (seleccioneu una opció)
Modalitat: Actiu / Passiu (seleccioneu una opció)
Sectors preferits:
Comentaris:

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA