Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Serveis Financers

Contingut

Economistes Pla Personal de Pensions

És un pla de pensions dissenyat exclusivament per als membres del Col·legi d'Economistes de Catalunya, els seus familiars de primer grau i els col·laboradors, no economistes, dels col·legiats/des. Permet combinar el tipus d'inversió més adequat a cada moment: renda fixa, renda mixta i renda variable, adequant-se al perfil de risc de cada persona.

Pla de Pensions d’Ocupació Personal per Autònoms – Consejo General Colegio Economistas

És un pla de pensions per autònoms que permet una major aportació que el pla de pensions individual (límit actual 4.250€) dissenyat amb inversió de Cicle de Vida, model mitjançant el qual les inversions s’adapten a l’horitzó temporal vinculat a la data estimada de jubilació. Banc Sabadell col·labora amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya des del 1993. L'objectiu d'aquesta col·laboració ha estat i és satisfer les necessitats financeres dels professionals economistes en condicions preferents i crear productes específics, com ara el Pla Pensions Economistes i la targeta de crèdit amb la imatge del Col·legi. Disposem d'una oferta destinada a cobrir les seves necessitats, tant de l'economia professional com de la particular i familiar. Destaquem de l'oferta:

  • • Comptes de la gamma Sabadell PRO, tant a nivell particular com pels despatxos professionals, que li abona el 10% de la quota de col·legiat/da, amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada (per a nous clients de captació). La bonificació es realitza un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitza en compte el mes següent dels 12 primers mesos.

  • • Crèdit PRO, sense comissions d'estudi, no-disposició o cancel·lació anticipada, crèdit amb el qual només es paguen interessos quan s'utilitza.

  • • Préstec Inici, destinat al finançament del 100% de la inversió per poder iniciar l'activitat professional en condicions exclusives.

  • • Crèdit Curs-Crèdit Estudis/Màster, amb un tipus d'interès molt reduït, per a la formació del mateix professional o dels seus fills.

Darrerament s'ha afegit a aquest conveni la possibilitat de que els economistes realitzin operacions de borsa mitjançant internet a través del servei BSMarkets on els col·legiats/des gaudiran de comissions reduïdes per les seves operacions.

Consulta tots els productes i serveis aquí: BANC SABADELL

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA