Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió Mercantil, Concursal i Experts Judicials

Contingut

La Comissió de Mercantil, Concursal i d'Experts Judicials té la finalitat de generar i difondre coneixement sobre normativa mercantil en general i societària i concursal en particular. També sobre la perícia. A més té per objectiu estudiar i analitzar la casuística que es produeix en aquests àmbits, fent partícips d'aquest objectiu tant a magistrats de jutjats mercantils i d'altres òrgans jurisdiccionals com a professionals que de forma ocasional o especialitzada es dediquen a l'assessorament societari, l'administració concursal o altres activitats de l'àmbit judicial.

Estructura organitzativa de la Comissió

Comitè executiu:
President: Jordi Albiol Plans
Vicepresident: Raimon Casanellas Bassols
Secretari: Laura Pedreño Vargas
Vicesecretari: Xavier Domènech Ortí
Vocal: Rodrigo Cabedo Gregori
Vocal Junta de Govern: Alfred Albiol Paps

 

Comitè directiu:
Bernard Afonso González
Alfred Albiol Paps
Albert Albiol Plans
Emilio Alvarez Pérez-Bedia
Josep Maria Bastons Alvarez
Marisa Bautista Olivenza
Joaquim Bordas Montoliu
Silvia Castro Sardà (Seu de Lleida)
Jorge Cruz de Pablo
Rául Estepa del Moral
Francesc Garreta Dalmau
Lluís Grech Navarro
Francesc Lacasa Lobera
Jordi Pernias Llamas
Robert Pons Caballero
Josep Puigvert Ibars
Josep Pujolras Nonell (Seu de Girona)
Montse Rimbau Prat
Jordi Romero Climent
Melcior Viloca Novellas

 

Representant de la Comissió en el Comitè Tècnic Acadèmic del Col·legi:
Alfred Albiol Paps


Subcomissions de treball:
Subcomissió de Mercantil - Dinamitzador: Josep Puigvert Ibars
Subcomissió de Mediació - Dinamitzador: Laura Pedreño Vargas
Subcomissió de Concursal - Dinamitzador: Raimon Casanellas Bassols
Subcomissió de Legislació Internacional - Dinamitzador: Xavier Domenech Ortí
Subcomissió de Pericial - Dinamitzador: Rodrigo Cabedo Gregori
Subcomissió d'Administració Judicial - Dinamitzador: Xavier Domenech Ortí


Coordinador al Col·legi:
J. Ramon Salvador Monfort

 SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA