Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia Financera

Contingut

La finalitat de la Comissió és analitzar i difondre les claus bàsiques de la valoració financera i econòmica de les empreses, així com impulsar la millora de la seva estructura patrimonial mitjançant tant la planificació financera i estratègica com la incorporació de noves eines de finançament alternatiu. La Comissió treballa per professionalitzar les decisions de finançament i estalvi de les empreses i persones.

Estructura organitzativa de la Comissió

Presidenta: Carme Garcia Jarque
Vicepresident: Antoni Bisquert Viñolas

Vocals:
Marta Alsinella Solsona
Carlos Capellá Bruguera
Montserrat Casanovas Ramon
Begoña Castro Otero (Presidenta Grup de Treball AIF Assessorament en Inversions Financeres i Responsable de la coordinació d'activitats)
Alejandro de Dios Perramón
Alfonso Fernández Pascual
Pol Font Fàbregas (President Grup de Treball EconomistesBAN)
Miquel Àngel Fúster Gómez del Campo (Seu de Tarragona)
Lourdes Giner Rovira
David Pastor Peceño
José Pedro Gutiérrez Gazapo (President Grup de Treball M&A)
M.ª Pilar López Bernal
Jordi Malapeira Gas
Ricard Meléndez Gil (Seu de Girona)
Francesc Pérez Vizcaíno (Seu de Girona)
Joan Picanyol Tarrés (Seu de Lleida)
Josep Maria Riu Vila (Seu de Lleida)
Sofia Rodriguez Rico
Àngels Roqueta Rodríguez
Miquel Sacristan Esteban
Esteve Sarroca Punsola
Josep M.ª Torné Homs (Seu de Tarragona)

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA