Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Ús de la denominació economista

Ús de la denominació d'economista

Únicament pot ostentar legalment la denominació d'Economista aquell llicenciat en algunes de les llicenciatures relacionades amb l'economia que estigui col·legiat en un Col·legi d'Economistes, segons diu el Reial Decret de 26 d'abril de 1977 sobre l'Estatut Professional d'Economistes (article 1r. paràgraf 3r.)

A Espanya, a diferència d'altres països de la Unió Europea, l’habilitació per exercir una professió és automàtica un cop obtinguda la corresponent llicenciatura i la inscripció en el col·legi professional corresponent.

A gairebé la totalitat dels països que formen la Unió Europea, l'obtenció d'una llicenciatura no habilita per a l'exercici d'una professió reglada. És necessari superar una prova, tenir uns anys d'experiència, presentar una tesina i, posteriorment, inscriure's en una associació o col·legi professional.

La tendència a Espanya en el futur és harmonitzar-nos amb la resta dels països europeus.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA