Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Deducció de la quota col·legial en la declaració de Renda

Deducció de la quota col·legial en la declaració de Renda

El Text Refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques estableix en el seu article 18è les despeses necessàries per determinar el rendiment del treball i, entre altres, enumera les quotes satisfetes a col·legis professionals. Sempre que la col·legiació tingui caràcter obligatori per desenvolupar el treball, amb el límit de 500,00 euros anuals.

Per tant, cal tenir en compte si s'exerceix la professió de forma liberal o es té un contracte de treball com a economista. Si això es compleix, la col·legiació és obligatòria i per tant deduïble la quota col·legial, amb el límit esmentat en el paràgraf anterior.

En el cas de no ser contractat específicament com a economista cal entendre que la quota col·legial no seria fiscalment deduïble.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA