Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Conveni signat amb l'AEAT

Conveni signat amb l'AEAT

Més Informació

  • documentpdf Conveni

El Col·legi d'Economistes de Catalunya té subscrit un Acord de col·laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), en virtut del qual es podran presentar per via telemàtica i en nom de tercers, declaracions, comunicacions i altres documents tributaris així com interposar recursos de reposició.

Poden adherir-se al present Acord tant els col·legiats/des com les societats inscrites al Registre de Societats Professionals i al Registre de Societats Adscrites del Col·legi.

És necessari:

1. Sol·licitar al Col·legi l'habilitació davant l'AEAT

2. Obtenció d'un certificat electrònic expedit per una Autoritat de Certificació acreditada per l'AEAT.
En el cas de l'autoritat de certificació de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda I Timbre), els passos a seguir són:

  • Sol·licitud del certificat via internet

  • Acreditació de la identitat davant alguna de les oficines de registre establertes per l'Autoritat de Certificació (la documentació a aportar en l'acreditació dependrà del tipus de certificat)

  • Descàrrega del certificat via internet

  • Còpia de seguretat del certificat.

3. Un cop confirmat, per part del Col·legi, que s'ha procedit a la seva habilitació davant l'AEAT, caldrà fer la seva adhesió al conveni que manté el CEC amb l'AEAT, per poder actuar en nom de terceres persones (alta col·laborador social)

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA