Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Homologació / Equivalència / Habilitació de títols estrangers

Contingut

Tota persona en possessió d'una titulació universitària en l'àmbit de l'economia i l'empresa obtinguda en un centre de fora de territori espanyol ha de tenir el seu títol reconegut administrativament per poder accedir a la col·legiació.

Per això cal demanar al Ministeri d'Educació espanyol la seva convalidació/homologació. En el cas de les Equivalències, s'ha de presentar al Col·legi l'Equivalència obtinguda, juntament amb el certificat acadèmic i el pla d'estudis (amb el detall dels crèdits/hores). La documentació serà analitzada per establir si els estudis compleixen els criteris per a la col·legiació.

Per a més informació i sol·licitud d'aquest tràmit cal adreçar-se a:

Ministerio de Educación
Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones
Paseo del Prado, 28
28014 Madrid
Tel. 91 506 56 00 / 902 21 85 00
Web

Oficina del Ministerio de Educación a Barcelona
Seu del Govern Civil
c/ Mallorca, 278
08037 Barcelona
Tel. 93 520 90 00

Titulacions de països membres de la Unió Europea

Els ciutadans membres de qualsevol país de la Unió Europea poden escollir entre demanar la homologació del seu títol (veure apartat anterior) o bé demanar el reconeixement professional d'Economista.

Per a més informació i sol·licitud d'aquest tràmit cal adreçar-se a:

Ministeri d'Economia i Hisenda
Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda
Paseo de la Castellana, 135, planta 15
28046 Madrid
Tel. 91 585 80 00

Per a més informació i normativa aplicable també podeu consultar la web del Consejo General de Colegios de Economistas de España.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA