Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió de Retail

Contingut

La Comissió de Retail té com a finalitat posar en valor el comerç, sector de sectors, com a peça fonamental de l'economia. El comerç actua com a ròtula entre el sector industrial i el consumidor final i canalitza la renda disponible interna i externa. També treballa en la línia de dotar al sector d'instruments que permetin millorar la seva competitivitat i la seva eficàcia en relació al consumidor, adaptant-se als continus canvis de la nostra societat.

Estructura organitzativa de la comissió

President: Santiago Pagès Martí

Vicepresidenta: Clara Diez Oneca

Secretària: Núria Beltran Centelles

Vocals: Manuel Amado Martí
Jordi Bacaria Martínez
Joaquim Deulofeu Aymar
Benito García Débora
Gabriel Jené Llabrés
Agustí Jover Armengol
Josep Maria Massanella Rodríguez
Miquel Morell Deltell
Cristian Parets Piñol
Ignasi Ragàs Prat
Montserrat Vilalta Cambra
Elisabet Vilalta Casals

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA