Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia Industrial

Contingut

La finalitat de la Comissió d'Economia Industrial és difondre la important contribució de la indústria en el desenvolupament econòmic i social del país i visualitzar les empreses del sector.

Es vol fer una anàlisi de prospectiva i d'identificació de reptes, entre els quals hi ha el paper central de la indústria en les transicions sostenible i digital, però també les dificultats per cobrir vacants, l'aplicació de les polítiques industrials i una aposta decidida per la innovació empresarial.

Finalment, es pretén visualitzar el rol dels economistes en la indústria, ja sigui en la gestió empresarial, el disseny de la política industrial o l'elaboració d'estudis i recerca acadèmica, per debatre i compartir propostes, impulsar iniciatives o donar opinió qualificada sobre temes d'interès comú, entre d'altres.

 

Estructura organitzativa de la Comissió


Presidenta: Carme Poveda Martínez
Vicepresident 1r: Joan Tristany Claret
Vicepresident 2n: Xavier López


Laia Castany | Experta en política industrial


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA