Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Reglament d’ús de la marca i segell digital “CE”

Reglament d’ús de la marca i segell digital “CE”

Contingut

Més Informació

La Comissió Gestora del Col·legi ha aprovat el Reglament d'ús de la marca i del segell del CEC i la seva normativa gràfica, que han d'esdevenir la normativa d'aplicació general per a totes les persones col·legiades i les societats inscrites al Col·legi.

En termes generals, la marca mixta "CE Col·legi d'Economistes de Catalunya" consisteix en una denominació i un distintiu gràfic, la qual pot ser utilitzada en els termes i condicions establerts al Reglament, per a indicar la pertinença de la persona usuària, persona col·legiada o societat inscrita, al Col·legi d'Economistes de Catalunya. D’altra banda, el segell del Col·legi està format pel signe distintiu gràfic "CE" i les dades identificatives de la persona usuària, és a dir, el nom i cognoms de la persona col·legiada i el número de col·legiació i, en el cas de les societats, la seva denominació complerta o nom comercial i el número d'inscripció col·legial.

Totes aquelles persones col·legiades i despatxos professionals que amb caràcter previ hagin obtingut l'autorització del Col·legi per a l'ús de la seva marca, s'hauran d'adaptar al Reglament i presentar a la Secretaria (cec@coleconomistes.cat) la sol·licitud d'ús degudament emplenada per al seu registre. El Col·legi ofereix el servei de creació del segell del CEC, que podeu sol·licitar mitjançant el següent formulari.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA