Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Formació subvencionada

Contingut

Programa de cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 2024

El COL·LEGI D'ECONOMISTES DE CATALUNYA participa juntament amb Egara Formació en un projecte de cursos de formació contínua subvencionats totalment pel CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA. Aquests cursos estan destinats a persones treballadores, ja siguin assalariades o bé autònomes, i a persones desocupades.

Es tracta de cursos SENSE COST, que s'impartiran al llarg dels mesos de maig a novembre de 2024. Les persones interessades en un o varis d'aquests cursos poden ampliar informació sobre el seu contingut i inscripció directament clicant sobre els propis cursos o bé contactant amb l'Aula d'Economia i Empresa del COL·LEGI. Els cursos tenen un AFORAMENT LIMITAT.

Per tal de formalitzar la inscripció:

1. És imprescindible aportar els següents documents:

 • Annex tot complimentat.
 • Fotocòpia DNI (per ambdues cares)
 • Fotocòpia nòmina o rebut d'autònoms del mes anterior a la data d'inici del curs. Si la persona està a l'atur ens ha d'enviar full DARDO actualitzat.
 • Titulació acadèmica.Degut a un canvi normatiu, és obligatori enviar la titulació de nivell més alt de què es disposi, junt amb la resta de documentació per formalitzar la inscripció a un curs.
  En el cas de no disposar de titulació, es poden realitzar proves de competència per poder accedir al curs.

Per poder ser admés al curs caldrà enviar els documents escanejats com a màxim 10 dies abans de la data d'inici del curs al correu-e: suportformacioCEC@egaraformacio.com.

 • 2. Realitzar la inscripció del curs:

  Anàlisi i control de costos (25 hores)

  Dates: Després de l'estiu (pendent de concretar)

  Horari: de 9:30 a 14:30 hores.

  Lloc: Seu de Barcelona del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

  Per a més informació i inscripcions

  Impost sobre societats (IS) (20 hores)

  Dates: 17, 29 i 26 de setembre; 1 d'octubre de 2024

  Horari: de 9:30 a 14:30 hores.

  Lloc: Seu de Barcelona del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

  Per a més informació i inscripcions

   

  Impost sobre la renda de les persones físiques - IRPF (20 hores)

  Dates: 3, 8, 10, 15 d'octubre de 2024

  Horari: de 9:30 a 14:30 hores.

  Lloc: Seu de Barcelona del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

  Per a més informació i inscripcions

   

   

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA