Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Signatura electrònica

Signatura electrònica

Contingut

La certificació digital dona la seguretat que els professionals faran les transaccions amb les mateixes garanties que tenen a l'entorn professional tradicional.

Aquest tipus de certificació garanteix la identitat de les parts (seguretat que s'està fent la gestió amb la persona/empresa desitjada), la confidencialitat de les dades transmeses (seguretat que només l'emissor i la persona/entitat amb la qual estic fent la gestió pot tenir accés a la informació), la integritat de les dades (seguretat que els documents, motiu de la gestió, són els originals) i el no repudi de la comunicació (tenir la prova de la realització d'un contracte, transacció, gestió, etc...).


Els tres usos genèrics de la certificació digital són:

  • Identificar-se personalment i professionalment davant de tercers.
  • Signar arxius electrònicament.
  • Encriptar les dades en les comunicacions.

Clica aquí per accedir al conveni signat amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la presentació de comptes anuals en nom de fundacions privades per mitjà de documents informàtics amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.


L'expedició del certificat és presencial al Col·legi (sol·licitud de cita prèvia) identificant-se amb el seu DNI. El certificat té una validesa de 3 anys i, transcorregut aquest període, s'haurà de personar al Col·legi per tramitar un nou certificat amb un token nou.

Tarifa de preus (IVA inclòs)

Alta com a usuari + certificat fins el 31 de desembre de l'any en que es demana + USB Token:

  • 92,70€

Quota anual a partir del segon any:

  • 41,20€

Renovació del certificat presencial al Col·legi:

  • 20,61€

USB Token (en cas de pèrdua o renovació amb un nou USB Token):

  • 46,36€

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA