Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Assessorament tècnic Auditors de Comptes

Contingut

A proposta de la Comissió d'Auditors de Comptes, la Comissió Gestora va acordar crear un servei col·legial gratuït adreçat bàsicament a tots els auditors de comptes membres del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Aquest servei consisteix en que un economista auditor amb anys d'experiència, comptant amb el suport del Gabinet Tècnic del Registre d'economistes Auditors del Consejo General de Economistas, REA, dóna la seva opinió, suggereix o facilita suport tècnic en relació a qualsevol consulta que se li adreci sobre temes d'auditoria de comptes, responsabilitat dels auditors, accés a l'activitat, ...

El funcionament d'aquest servei és molt senzill, l'auditor només haurà de tramitar la seva consulta mitjançant el formulari "Sol·licitud servei assessorament d'auditoria". Les respostes només es faran verbalment i telefònicament en un termini màxim de 72 hores, exceptuant les preguntes que es considerin d'especial importància o revesteixin certa complexitat, que seran consensuades prèviament amb el Departament Tècnic del REA.

La persona designada per a atendre aquest nou servei és el Sr. Antoni Puig Rimbau, economista amb una experiència professional de més de 25 anys com a auditor de comptes, membre de la Secció REA Catalunya; és soci de la firma Abante Auditores i responsable a la mateixa del seu Centre de Formació Continuada. També destaca per la seva àmplia experiència com a coordinador i professor del Màster d'Auditoria i altres cursos de formació pràctica per a accedir al ROAC.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA