Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (REA)

Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (REA)

Contingut

Més Informació

Conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya permet als col·legiats que s'hi adhereixin puguin efectuar la inscripció i la resta dels tràmits telemàtics del Registre d'Empreses Acreditades en representació dels seus clients. Podeu consultar el conveni signat als arxius adjunts amb el nom de "Conveni".

Per a poder adherir-vos al conveni serà necessari:

  1. Descarregar-vos l'annex 2, emplenar-lo i enviar-lo al Col·legi (nibanez@coleconomistes.cat) per tal de validar-lo.

  2. Per a cadascun dels clients que us demanin que li tramiteu la seva alta al Registre d'Empreses Acreditades, caldrà que empleneu l'annex 1 i que l'envieu telemàticament al REA, conjuntament amb una còpia de l'annex 2.

  3. Tant l'annex 1 com l'annex 2 hauran d'estar signats i segellats amb el segell de goma o el segell digital que us acredita com a col·legiat/da.

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA