Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

EL COL·LEGI

Presentació

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter professional, que compta amb més de 7.400 col·legiats i col·legiades i 1.500 societats i despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i l'empresa.

Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.

L’actual Col·legi d’Economistes de Catalunya és fruit de la unificació l’any 2014 entre l'antic Col·legi d'Economistes i els col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya es regeix pels seus propis estatuts col·legials així com pels seus reglaments de desplegament (Reglament de la Junta de Govern i Reglament de l’Assemblea General i del Procés Electoral).

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA