Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Beques

Contingut

Més Informació

  • documentpdf Imprès de Sol·licitud de Beques.

La creació de l'Aula d'Economia l'any 1986 respon a la preocupació del Col·legi per donar formació continuada i d'especialització als tècnics superiors, i ofertar cursos i seminaris de qualitat adequats a la realitat socio-econòmica, i a les necessitats de les empreses i dels professionals.

La Comissió Gestora del Col·legi d'Economistes, conscient de les dificultats i la problemàtica de la rigidesa de l'actual mercat de treball per als treballadors en general i per als economistes en particular, ha cregut convenient crear aquestes beques que van orientades principalment a facilitar l'accés mitjançant la formació especialitzada a aquells economistes que estan iniciant la seva incorporació al mercat de treball i/o als aturats amb experiència.

Àmbit de les beques
Abasta tots els cursos organitzats per l'Aula d'Economia.

Requisits del/de la sol·licitant
L'únic requisit és el de ser col·legiat/ada. Tindran prioritat totes aquelles persones inscrites a l'atur.

Forma de sol·licitar les beques
S'ha d'emplenar un imprès de sol·licitud que pots demanar a qualsevol de les quatre seus del Col·legi.

Terminis de sol·licitud
Anualment, es convocaran tres períodes de sol·licitud de beques:

  1. del 15 de setembre al 8 d'octubre, per als cursos llargs i els cursos i seminaris de curta durarda que comencin del 15 d'octubre a finals de desembre,

  2. de l'1 al 20 de desembre, per als cursos i seminaris de curta durada dels mesos de gener a març (ambdós inclosos).

  3. de l'1 al 20 de març per als cursos i seminaris de curta durada del període d'abril a la primera quinzena d'octubre.

Procés de concessió de les beques
La concessió anirà a càrrec d'un comitè avaluador del Col·legi delegat per la Comissió Gestora.

Quantia de la beca
Abastarà un percentatge del cost del curs o seminari. El percentatge restant anirà a càrrec del becari/a.

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA