Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Homologació / Habilitació de títols extrangers

Homologació / Habilitació de títols extrangers

Tota persona en possessió d'una titulació universitària diferent a l'espanyola en l'àmbit de l'economia ha de tenir el seu títol homologat/convalidat/habilitat per poder accedir a la col·legiació.

Per a totes les titulacions no emeses per l'estat espanyol cal demanar al Ministeri d'Educació español la convalidació del seu títol.

Per a més informació i sol·licitud d'aquest tràmit cal adreçar-se a:

Ministerio de Educación
Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones
Paseo del Prado, 28
28014 Madrid
Tel. 91 506 56 00 / 902 21 85 00
Web

Oficina del Ministerio de Educación a Barcelona
Seu del Govern Civil
c/ Mallorca, 278
08037 Barcelona
Tel. 93 520 90 00

Titulacions de països membres de la Unió Europea

Els ciutadans membres de qualsevol país de la Unió Europea poden escollir entre demanar la homologació del seu títol (veure apartat anterior) o bé demanar el reconeixement professional d'Economista.

Per a més informació i sol·licitud d'aquest tràmit cal adreçar-se a:

Ministeri d'Economia i Hisenda
Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda
Paseo de la Castellana, 135, planta 15
28046 Madrid
Tel. 91 585 80 00

Per a més informació i normativa aplicable també podeu consultar la web del Consejo General de Colegios de Economistas de España.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA