Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia Agroalimentària

Contingut

Finalitat de la Comissió

La Comissió d'Economia Agroalimentària cerca potenciar el coneixement sobre les estructures, dinàmiques i potencialitats econòmiques del sector agroalimentari, amb especial èmfasi en els seus rols davant els nous reptes del segle XXI, identificant, alhora, les innovacions que estan emergent a fi i efecte d'optimitzar les respostes del sector en l'entorn actual.

La Comissió d'Economia Agroalimentària, així mateix, pretén evidenciar la realitat del món agroalimentari i de la seva importància com a sector amb funcions transversals i estratègiques al conjunt d'economistes, gestors d'empresa i a la societat en general.

Col·lectiu a qui va dirigit

Intern: Posar en coneixement dels economistes les claus estructurals i dinàmiques conjunturals de l'agroalimentació, cercant i oferint eines de gestió, d'anàlisi i de prospectiva per al desenvolupament de les explotacions i empreses alimentàries.

Extern: Interessar als llicenciats en Economia i que no pertanyen al Col·legi, i a la societat en general sobre la realitat i la importància del món agroalimentari en l'economia catalana i com a eina de futur.

Objectius
 • Valoritzar el paper de l'agroalimentació en l'economia catalana d'acord amb la seva importància estratègica i com a sector de futur.

 • Potenciar el coneixement de les claus estructurals i dinàmiques conjunturals de l'agroalimentació.

 • Potenciar i apropar el debat sobre les eines de gestió, d'organització i noves tecnologies adients al desenvolupament del món agrari i alimentari.

 • Donar a conèixer les experiències més representatives i que poden aportar valor afegit a la gestió d'explotacions i empreses agroalimentàries.

 • Aportar una opinió i informació independent front a la multiplicitat de propostes.

 • Intercanvi de coneixements entre els membres de la Comissió.

 • Potenciar la participació dels economistes en l'àmbit agroalimentari.

Actuacions
 • Organització i/o promoció de Jornades i Jonferències sobre continguts teòrics, tendències de futur i experiències relatives a l'economia del sector agroalimentari.

 • Establir la màxima col·laboració amb altres Comissions i Grups de Treball, així com amb altres entitats, en tots aquells temes d'interès comú a la recerca de les sinergies oportunes.

 • Organització de cursos sobre temes relatius a l'àmbit de la Comissió.

 • Promoure visites a explotacions agràries, empreses agroalimentàries o altres experiències d'interès per a les finalitats de la Comissió.

 • Elaboració d'articles i documents sobre les dinàmiques estructurals i conjunturals del sector agroalimentari.

 • Participació a la Web del Col·legi i a la revista l'Economista.

 • Emissió d'opinions sobre temes relatius a l'àmbit de la Comissió.

Estructura organitzativa de la Comissió

President: Francesc Reguant Fosas

Vicepresident: Xavier Ticó CamíSecretària: Sandra Climent QueraltComissió Permanent:
Francesc Reguant Fosas
Xavier Ticó Camí
Eduard Arruga Valeri
Antoni García Gavarra
Sandra Climent Queralt

Patrocinadors de la Comissió

  

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA