Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió d'Economia Agroalimentària

Contingut

Finalitat de la Comissió

La Comissió d'Economia Agroalimentària cerca potenciar el coneixement sobre les estructures, dinàmiques i potencialitats econòmiques del sector agroalimentari, amb especial èmfasi en els seus rols davant els nous reptes del segle XXI, identificant, alhora, les innovacions que estan emergent a fi i efecte d'optimitzar les respostes del sector en l'entorn actual.

La Comissió d'Economia Agroalimentària, així mateix, pretén evidenciar la realitat del món agroalimentari i de la seva importància com a sector amb funcions transversals i estratègiques al conjunt d'economistes, gestors d'empresa i a la societat en general.

Col·lectiu a qui va dirigit

Intern: Posar en coneixement dels economistes les claus estructurals i dinàmiques conjunturals de l'agroalimentació, cercant i oferint eines de gestió, d'anàlisi i de prospectiva per al desenvolupament de les explotacions i empreses alimentàries.

Extern: Interessar als llicenciats en Economia i que no pertanyen al Col·legi, i a la societat en general sobre la realitat i la importància del món agroalimentari en l'economia catalana i com a eina de futur.

Objectius
 • Valoritzar el paper de l'agroalimentació en l'economia catalana d'acord amb la seva importància estratègica i com a sector de futur.

 • Potenciar el coneixement de les claus estructurals i dinàmiques conjunturals de l'agroalimentació.

 • Potenciar i apropar el debat sobre les eines de gestió, d'organització i noves tecnologies adients al desenvolupament del món agrari i alimentari.

 • Donar a conèixer les experiències més representatives i que poden aportar valor afegit a la gestió d'explotacions i empreses agroalimentàries.

 • Aportar una opinió i informació independent front a la multiplicitat de propostes.

 • Intercanvi de coneixements entre els membres de la Comissió.

 • Potenciar la participació dels economistes en l'àmbit agroalimentari.

Actuacions
 • Organització i/o promoció de Jornades i Jonferències sobre continguts teòrics, tendències de futur i experiències relatives a l'economia del sector agroalimentari.

 • Establir la màxima col·laboració amb altres Comissions i Grups de Treball, així com amb altres entitats, en tots aquells temes d'interès comú a la recerca de les sinergies oportunes.

 • Organització de cursos sobre temes relatius a l'àmbit de la Comissió.

 • Promoure visites a explotacions agràries, empreses agroalimentàries o altres experiències d'interès per a les finalitats de la Comissió.

 • Elaboració d'articles i documents sobre les dinàmiques estructurals i conjunturals del sector agroalimentari.

 • Participació a la Web del Col·legi i a la revista l'Economista.

 • Emissió d'opinions sobre temes relatius a l'àmbit de la Comissió.

Estructura organitzativa de la Comissió

President: Francesc Reguant Fosas

Vicepresident: Xavier Ticó Camí

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA