Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Gestió Pública

Contingut

Objectius
  • Valoritzar el paper de l’economia pública catalana d’acord amb la seva importància estratègica i en un nou marc de la gestió i les avaluacions públiques.

  • Potenciar el debat sobre la implementació d'aspectes de fons en la gestió econòmica pública per complementar els aspectes més tradicionals elacionats amb els aspectes formals.

  • Donar a conèixer les experiències més representatives i exitoses que puguin aportar valor en l’àmbit de la gestió pública.

  • Intercanviar coneixements entre els membres de la comissió.

  • Potenciar la participació dels economistes en l’àmbit de la gestió pública.

Estructura organitzativa de la comissió

President:Josep Viñas

Vicepresident:Antoni Mora

Vocals:

Joan Colom

Antoni Ayora

Núria Castellà

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA