Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Preguntes freqüents d’Actuacions Forenses

Contingut

1.- Quants llistats hi ha?

Hi ha 7 llistats:

 • Llistat d'actuacions en l'Administració de Justícia en l'àmbit civil i social.
 • Llistat d'actuacions en l'Administració de Justícia en l'àmbit penal.
 • Llistat d'actuacions com administrador concursal.
 • Llistat d'actuacions com expert independent en el refinançament d'empreses.
 • Llistat d'actuacions com expert independent davant el Registre Mercantil.
 • Llistat d'actuacions en taxacions pericials contradictòries.
 • Llistat d'actuacions segons Ordre Justícia Gratuïta.
2.- Quines són les actuacions més comuns que es poden realitzar en cadascun dels llistats?

Per conèixer les actuacions que es poden dur a terme en els diversos llistats d'actuació pots consultar la Guia d'actuacions dels economistes forenses.

3.- Quins requisits són necessaris per inscriure'm en els llistats d'actuació que confecciona el Col·legi d'Economistes de Catalunya?

Per inscriure't en els diferents llistats cal que estiguis col·legiat al Col·legi d'Economistes de Catalunya. No obstant, si et vols inscriure en el llistat d'administració concursal, cal que llegeixis les FAQ.

4.- Cal fer algun curs per inscriure'm?

No. Per inscriure't als diferents llistats tan sols has de complir els requisits que indica la resposta a la pregunta número 3. Tanmateix, és aconsellable que abans de sol·licitar l'accés a un llistat disposis de la formació necessària per a dur a terme amb diligència les actuacions que et poden ser encomandes.

5.- Cal aportar una pòlissa de responsabilitat civil per inscriure'm?

No cal aportar pòlissa de responsabilitat civil per donar-se d'alta en els llistats, tot i que tot professional que exerceixi a Catalunya ha d'actuar cobert amb una pòlissa de responsabilitat civil o garantia equivalent suficient per cobrir els riscos en que pugui incórrer en l'exercici professional.

6.- El meu despatx professional està a Girona. Em puc inscriure també a Barcelona, Tarragona i Lleida?

Sí, no hi ha cap limitació per raó de domicili.

7.- Com puc fer la sol·licitud d'alta en els diferents llistats?

A través de la pàgina web del Col·legi: feu clic aquí.

Un cop hagis omplert la sol·licitud telemàticament, caldrà que la imprimeixis, la signis i la facis arribar al Col·legi d'Economistes de Catalunya per correu electrònic a cec@coleconomistes.cat.

En cas de que hagis d'aportar documentació (que tant sols ho hauràs de fer si no disposes dels 5 anys de col·legiació per accedir al llistat temàtic d'administradors concursals), cal que també l'escanegis i la facis arribar conjuntament amb la sol·licitud d'alta.

8.- Quin és el termini d'inscripció?

Pots presentar la sol·licitud d'alta en qualsevol moment. No obstant sols les sol·licituds d'accés presentades fins el 30 de novembre de cada any figuraran en els llistats que el Col·legi d'Economistes de Catalunya envia anualment als jutjats i demés entitats.

9.- Quan s'envien les llistes als Jutjats o organismes corresponents?

El mes de desembre de cada any s'envien els llistats corresponents a l'any següent. És a dir, el desembre del 2012 s'entregaran els llistats corresponents al 2013.

10.- Com puc saber si estic inscrit?

Pots consultar la relació d'inscrits fent clic aquí.

11.- Es necessari renovar cada any la meva sol·licitud?

No. Si sol·licites l'alta passaràs a constar cada any en el/s llistat/s en que t'hagis inscrit sense necessitat de renovar la teva sol·licitud. Només causaràs baixa si es dóna una de les següents circumstàncies:

 • Baixa voluntària comunicada per escrit abans del 30 de novembre de l'any anterior al que es vulgui causar la baixa.

 • Pèrdua de la condició de col·legiat.

 • Declaració judicial ferma d'incapacitat.

 • Defunció.

 • Inhabilitació d'un any o superior per a l'exercici professional, com a conseqüència del compliment d'una sanció disciplinària.

12.- Si vull modificar alguna dada del llistat, com ho he de fer?

Ho has de sol·licitar a través de la Gestió d'Actuacions Forenses.

Cal que tinguis en compte que si sol·licites una modificació, aquesta es realitzarà de manera automàtica en la relació d'inscrits; no obstant, els Jutjats i Tribunals corresponents no disposaran del llistat amb la modificació que has sol·licitat fins que el Col·legi no imprimeixi de nou els llistats, que com saps, és el mes de desembre de cada any (veure pregunta 9).

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA