Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Comissió de Relacions Laborals i Gestió de Capital Humà

Contingut

Té com a finalitat mantenir al dia a les empreses i als despatxos de les novetats en l' àmbit laboral.

Estructura organitzativa del Grup:

La Comissió està constituïda per un Comitè permanent que es reuneix una vegada al trimestre (mínim de quatre vegades a l’any) amb la presència d’un Comitè assessor per potenciar i donar suport a l’activitat formativa i divulgativa.

Comitè permanent:

Presidenta: Nieves Rabassó Rodríguez

Vicepresident: Josep Puigvert Ibars

Vocals:
Alba Pich Sabado
Josep Lladós Masllorens
Gemma Coll Arnall (Representant seu CEC Girona)
María Virtudes Rodríguez Quesada (Representant seu CEC Lleida)
Jordi Palomo Pedrola (Representant seu CEC Tarragona)

Comitè assessor:
Isabel Pedrola Román-Naranjo
Begoña Sanz Gómez
Magdalena Conrado Sánchez

Coordinador tècnic i suport administratiu del Col·legi:

J. Ramon Salvador Monfort – jrsalvador@coleconomistes.cat
Núria Ibáñez Mondéjar - nibanez@coleconomistes.cat

Patrocinador de la comissió:


   

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA