Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

CNEP

Comitè de Normativa i Ètica Professional

El Comitè de Normativa i Ètica Professional (CNEP) és un òrgan de caràcter permanent, creat a l'empara dels Estatuts Col·legials. Els seus objectius són estudiar el desenvolupament de les diferents normes, principalment de caràcter ètic i de conducta professional, de compliment obligat en les diferents vessants i especialitats de la professió; vetllar perquè els economistes desenvolupin la seva feina d'acord amb l'ètica professional seguint en tot cas l'establert als Principis Deontològics de la professió i de vetllar per fomentar les reflexions de caire ètic tant entre els col·legiats com en la societat.

Es tracta d'un òrgan que assumeix bona part de les funcions públiques que el legislador atorga als col·legis professionals, les quals són el fonament de la seva existència. Per aquest motiu, tant la Junta de Govern com els Estatuts Col·legials li atorguen competències específiques com són les sol·licituds d'empara professional, la instrucció dels expedients disciplinaris, la funció de control en el comportament ètic dels economistes i la confecció de la normativa interna col·legial, que després ha d'aprovar la Junta de Govern.

President

Antoni Argandoña Ramiz

Membres del CNEP

Bernardino Afonso
Carles Àvila Morera
Marià Curto Forés
Marc Eguiguren
Irene Espeleta García
Santiago Iglesias Julià
Luis Francisco Moreno Negredo
Andreu Morillas Antolin
Jordi Oliveras Vilallonga
Carles Pedreño Lopez
Laura Pedreño Vargas
Arturo Portal Luzón
Joan Sardà Ferrer
Thais Robles
Pedro Pablo Rodés
Josep Sirvent Besolí
Josep Maria Solans Escolà

 

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA