Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

Reducció de quota als col·legiats desocupats

Els col·legiats que estigueu desocupats podreu sol·licitar la bonificació del 75% sobre la quota col·legial estàndard.

Des d'aquí pots fer la sol·licitud però caldrà que ho acreditis aportant el certificat conforme ets beneficiari d'una prestació contributiva per desocupació, o bé l'informe de la vida laboral actualitzat.

La reducció de la quota serà amb efecte el mateix dia que es presenti la sol·licitud sense tenir caràcter retroactiu.

Els campo marcats amb * són obligatoris.

Dades Personals del Sol·licitant

*

 

*

 

:

 

*

   

:

 

:

 

*

 


l'Informem que les dades personals que puguin constar en aquest document es troben en un fitxer propietat del COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA, amb la finalitat de gestionar la relació que el vincula amb el CEC i informar-li dels actes, seminaris i publicacions relacionats amb la professió i qualsevol altre activitat que el Col·legi realitzi. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, haurà de adreçar-se per escrit a la nostra seu: Pl. Gal·la Placídia, 32, 08006 de Barcelona.

SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA