Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Entrada i registre domiciliari per la inspecció dels tributs

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G102/2016
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

DATA: 20 de setembre de 2016.

 

 

 

HORARI: de 18.00 a 21.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Diego Artacho Martín-Lagos, advocat. Membre en excedència del Cos d'Inspectors d'Hisenda. Soci director del Departament Penal-Econòmic de Rousaud Costas Duran, S.L.P.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

L'objecte de la sessió és analitzar les diferents situacions que es poden plantejar quan la Inspecció dels Tributs decideix, per les raons que siguin, iniciar procediments de comprovació amb entrada al domicili del contribuent, ja sigui sense autorització expressa del Delegat de l'AEAT per entrar al domicili, ja comptant amb ella, o fins i tot quan recorre prèviament a l'autorització d'un jutge de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. També s'analitzarà el supòsit que sigui un jutge d'instrucció qui, a petició de la Fiscalia o de l'AEAT, decideixi iniciar un expedient penal recolzat per funcionaris de l'AEAT en entendre que hi ha indicis de la comissió d'un delicte relacionat amb aspectes comptables o tributaris.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Previsió legal.

 

2. Entrades i registres:
- Sense autorització judicial.
- Amb autorització judicial de l'ordre contenciós administratiu
- Per un jutjat d'instrucció

 

3. Qüestions pràctiques a tenir en compte en el desenvolupament de les actuacions d'entrada i registre

 

4. Recursos que procedeixen contra l'entrada i contra les mesures cautelars


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA