Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Curs de preparació per a l'examen d'EXPERT COMPTABLE

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F025/2016
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

DATES: del 13 de juny al 21 de novembre de 2016.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h (21 de novembre de 17.00 a 20.00h).

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 900 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 1.200 €

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El Registro de Expertos Contables (REC) convoca l'edició 2016 de l'examen d'aptitud professional per a la inscripció en el REC com a Expert Comptable Acreditat per a mitjan del proper mes de desembre. Com a l'edició anterior, per presentar-se a l'examen cal tenir una titulació universitària (Diplomatura, Llicenciatura i/o Grau) i demostrar una experiència professional mínima de 3 anys en l'àmbit comptable. L'examen contempla una part teòrica, amb preguntes sobre un temari de 13 grans àmbits, i una part pràctica, amb la realització d'un o varis exercicis pràctics.

 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ofereix el "Curs de preparació per a l'examen d'EXPERT COMPTABLE", amb l'objectiu d'ajudar a tots aquells interessats en presentar-se a la prova d'aptitud professional del proper desembre. Es tracta d'un curs que contempla aquelles matèries i continguts exigits a l'examen d'accés, i contemplats al Programa establert pel mateix REC, que per la seva complexitat teòrica i/o pràctica tenen més interès cara a l'examen, i deixa de banda altres per als quals s'aconsella una preparació individual de cada aspirant.

 

 

 

OBJECTIUS:

El curs respon a una triple finalitat:
- Orientar als assistents en la preparació i estudi teòrics (conceptes, metodologies, ...) de les matèries definides pel REC, sobre la base de la impartició dels temes més importants en cada àmbit.
- Atendre i resoldre tots els dubtes i consultes que es puguin plantejar per part dels assistents i fruït del seu treball preparatori.
- Desenvolupar exercicis pràctics en cada matèria definida pel REC, especialment aquelles que específicament es contemplen en el bloc pràctic de l'examen.

 

 

 

PROGRAMA:

El curs s'estructura en 13 mòduls independents i 22 sessions, amb una durada total de 87 hores. S'imparteix entre el 13 de juny i el 21 de novembre, generalment els dilluns i dimecres en horari de tarda.

 

Mòdul 1.- Comptabilitat Financera (16 hores)
Dates:
13, 15, 20 i 22 de juny
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professora: Sra. Pilar Sánchez, Economista. Professora titular del Departament de Comptabilitat de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
Preu col·legiat: 300 euros.
Preu no col·legiat: 390 euros.

 

Mòdul 2.- Anàlisi d'Estats Financers (12 hores)
Dates:
27 i 29 de juny; i 4 de juliol
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professor: Sr. Rafael García, Economista. Professor del Departament de Control i Direcció Financera d'ESADE. Assessor d'empreses.
Preu col·legiat: 225 euros.
Preu no col·legiat: 295 euros.

 

Mòdul 3.- Matemàtiques Financeres (4 hores)
Dates:
11 de juliol
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professor: Sr. Javier Collado, Inspector d'Hisenda de l'Estat. MBA d'ESADE.
Preu col·legiat: 80 euros.
Preu no col·legiat: 105 euros.

 

Mòdul 4.- Combinacions de negocis: fusions i escissions (12 hores)
Dates:
12, 14 i 19 de setembre
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professor: Sr. Javier Collado, Inspector d'Hisenda de l'Estat. MBA d'ESADE.
Preu col·legiat: 225 euros.
Preu no col·legiat: 295 euros.

 

Mòdul 5.- Consolidació (8 hores)
Dates:
26 i 28 de setembre
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professor: Sr. Josep Lluís Boned, Economista i Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. Professor de l'Àrea de Comptabilitat i Finances de la Universitat Pompeu Fabra. Consultor d'empreses.
Preu col·legiat: 150 euros.
Preu no col·legiat: 195 euros.

 

Mòdul 6.- Comptabilitat d'Entitats Asseguradores, Entitats de Crèdit i Entitats Sense Finalitat Lucrativa (4 hores)
Data:
3 d'octubre
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professor: A determinar.
Preu col·legiat: 80 euros.
Preu no col·legiat: 105 euros.

 

Mòdul 7.- Comptabilitat Internacional (4 hores)
Data:
5 d'octubre
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professor: Sr. Xavier Sentís, Economista. Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Preu col·legiat: 80 euros.
Preu no col·legiat: 105 euros.

 

Mòdul 8.- Comptabilitat d'Empreses Constructores i Immobiliàries (4 hores)
Data:
10 d'octubre
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professor: Sr. Martí García, Economista. Professor Associat de Comptabilitat de la Universitat de Barcelona. Vicepresident de la Comissió de Comptabilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya i membre del Registro de Expertos Contables del Consejo General de Economistas. Conseller de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, ACCID. Director Financer.
Preu col·legiat: 80 euros.
Preu no col·legiat: 105 euros.

 

Mòdul 9.- Comptabilitat Pública (4 hores)
Data:
24 d'octubre
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professor: Sr. Antoni Ayora, Economista. Postgrau en Auditoria de Comptes i en Dret Tributari i Assessorament Fiscal, i Censor jurat de comptes. Gerent de sector públic de Faura-Casas Auditors-Consultors SL.
Preu col·legiat: 80 euros.
Preu no col·legiat: 105 euros.

 

Mòdul 10.- Introducció a l'Auditoria (4 hores)
Data:
26 d'octubre
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professor: Sr. Antoni Puig, Economista. Soci d'Abante Pich Auditores, SLP.
Preu col·legiat: 80 euros.
Preu no col·legiat: 105 euros.


Mòdul 11.- Càlcul de Costos en Empreses (8 hores)
Dates:
8 i 15 de novembre (provisional)
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professor: Sr. Llorenç Bagur, Llicenciat en Economia, i Màster en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa. Professor de Barcelona School of Management (Universitat Pompeu Fabra). Consultor d'empreses en comptabilitat, finances i gestió, i ponent en diferents programes de Postgrau i Màster.
Preu col·legiat: 150 euros.
Preu no col·egiat: 195 euros.

 

Mòdul 12.- Informes Pericials (4 hores)
Data:
17 de novembre
Horari: de 16:00 a 20:00 hores
Professor: Sr. Rodrigo Cabedo, Economista, Pèrit judicial i Administrador concursal, Titulat mercantil, Advocat i Auditor de comptes.
Preu col·legiat: 80 euros.
Preu no col·legiat: 105 euros.

 

Mòdul 13.- Resolució de l'examen d'accés al REC 2015 (3 hores)
Data:
21 de novembre
Horari: de 17:00 a 20:00 hores
Professor: Sr. Rodrigo Cabedo, Economista, Pèrit judicial i Administrador concursal, Titulat mercantil, Advocat i Auditor de comptes.
Preu col·legiat: 70 euros.
Preu no col·legiat: 95 euros.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA