Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Programa de direcció i gestió de fundacions i altres Entitats no Lucratives

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F047/2014
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 DIRECCIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Programa

DATES: 11, 18 i 25 de novembre; 2, 9 i 16 de desembre de 2014.

 

 

 

HORARI: de 9.15 a 13.45 h i de 15.00 a 18.00 h (el dia 16 de desembre, de 9.15 a 13.45 h).

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 600 €

PREU DE MEMBRES DE FUNDACIONS: 690 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 780 €

 

 

 

OBJECTIUS:

- Destacar i valorar la importància d'aquest sector en les societats desenvolupades i les seves possibilitats de futur, en un context de major presència de la societat civil i major subsidiarietat de l'Estat.
- Proporcionar als dirigents de les Fundacions i altres ENL (membres de Patronats i directius) i als gestors i executius un marc conceptual i eines de direcció i gestió, que permetin millorar el seu rendiment.
- Presentar i analitzar el marc normatiu que afecta les Fundacions i altres ENL, i facilitar l'adaptació i aprofitament de les exigències i possibilitats que ofereix la normativa.

 

 

 

DIRIGIT A:

- Dirigents de Fundacions i altres ENL. Membres de Patronats i directors.
- Executius d'alt nivell de Fundacions i altres ENL.
- Assessors i consultors d'aquestes entitats.
- Personal de l'Administració amb responsabilitats sobre el sector.

 

 

 

PROGRAMA:

 

DIMARTS 11 DE NOVEMBRE
Horari: de 9.15 a 13.45 i de 15.00 a 18.00 hores

 

El marc legal de les Fundacions a Catalunya i Espanya (I)
Professores: Sra. Laura Melgar, / Sra. Natàlia Rodríguez

I. Aspectes jurídics
- Les fundacions: concepte i característiques.
- Constitució. Modalitats de constitució.
- La dotació inicial
- El Patronat: composició i funcions
- Estatus: contingut mínim
- Modificació d'estatus
- Fusió, escissió i extinció de fundacions
- Trasllat de Protectorat
- Funcions del Protectorat
- Obligacions registrals

 

II. Aspectes econòmics
- El patrimoni fundacional i la dotació inicial
- Comptes anuals: contingut i models.
- El codi de conducta
- Presentació dels comptes anuals. La Oficina Virtual dels Tràmits.
- La importància de la memòria en el món fundacional.
- Càlcul del 70%: despeses de funcionament i d'activitats.
- Exemples pràctics
- L'auditoria dels comptes
- Participació en societats: les UTE's i les AIE's
- Fusió, escissió i extinció de fundacions

 

 

DIMARTS 18 DE NOVEMBRE
Horari: de 9.15 a 13.45 i de 15.00 a 18.00 hores

 

El marc legal de les Fundacions a Catalunya i Espanya (II)
Professores: Sra. Laura Melgar
/ Sra. Natàlia Rodríguez

- Aspectes innovadors del llibre tercer del CcC
- La declaració responsable: definició i règim jurídic
- Supòsits de declaració responsable:
o Actes de disposició i deure de reinversió
o Operacions amb patrons i persones vinculades
? Patrons amb funcions de direcció
? Conflicte d'interessos i autocontractació
o Relacions laborals o professionals amb patrons
- Models. Oficina Virtual dels Tràmits.
- Exemples pràctics
- Llei del protectorat. Potestat inspectora i règim sancionador.

 

 

El marc fiscal de les Fundacions a Catalunya i Espanya (I)
Professors: Sr. Marcel Càlix / Sr. Àngel Sáez

- Fiscalitat de les Fundacions. Llei 49/2002.
- El règim especial, casos d'aplicabilitat, requisits.
- Impost sobre Societats.

 

 

DIMARTS 25 DE NOVEMBRE
Horari: de 9.15 a 13.45 i de 15.00 a 18.00 hores

 

El marc fiscal de les Fundacions a Catalunya i Espanya (II)
Professors: Sr. Marcel Càlix / Sr. Rubén Gordillo / Sr. Àngel Sáez

- IVA
- Impost de Transmissions Patrimonials.
- Tributs locals.
- Règim tributari de les aportacions a les Fundacions.
- Reglament de la Llei 49/2002.
- Casos pràctics.

 

 

DIMARTS 2 DE DESEMBRE
Horari: de 9.15 a 13.45 hores i de 15.00 a 18.00 hores

 

La gestió de les persones en les organitzacions no lucratives
Professor: Sr. Josep Oriol Pujol

 

El lideratge a les organitzacions
Professor: Sr. José Antonio Lavado

 

 

DIMARTS 9 DE DESEMBRE
Horari: de 9.15 a 13.45 i de 15.00 a 18.00 hores

 

Estratègia i gestió financera a les organitzacions no lucratives
Professora: Sra. Carme García

- Estratègia respecte als fons propis.
- Gestió financera a llarg termini.
- Gestió del finançament a curt termini i de la tresoreria.
- Comunicació amb entitats financeres.

 

 

DIMARTS 16 DE DESEMBRE
Horari: de 9.15 a 13.45 hores

 

La responsabilitat dels administradors de les fundacions
Professora: Sra. Maria José Moragas

I. Aspectes jurídics: responsabilitat de la Fundació, dels patrons i els seus directius.
- Responsabilitat Civil de la Fundació, patrons i directius.
- Responsabilitat Penal de la Fundació, patrons i directius.
- Responsabilitat Concursal en relació a les Fundacions.
- Responsabilitat en relació als crèdits públics.


 

 

PROFESSORS:

Sr. Marcel Càlix
Soci de Ros Petit.
Sra. Carme García
Economista. Assessora financera.
Sr. Rubén Gordillo
Assessor fiscal de Ros Petit.
Sr. José Antonio Lavado
Llicenciat en Psicologia per la UAB. Soci director de Bidea Consultores.
Sra. Laura Melgar

Lletrada de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
Sra. Maria José Moragas
Advocada-Responsable del Departament Legal de Pich Abogados-Economistas.
Sr. Josep Oriol Pujol
Director general de la Fundació Pere Tarrés.
Sra. Natàlia Rodríguez

Responsable de gestió econòmica de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Àngel Sáez
Economista. Soci director de Ros Petit.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA