Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Curs de consolidació fiscal

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y041/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 12 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 12 hores

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):

Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 27 i 29 de maig; 3 i 5 de juny de 2024.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 260 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 330 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORES:

Sra. Carmen Villamar, llicenciada en Dret i Màster en Assessoria i Gestió Tributària (ESADE). És gerent a Crowe, a on es va incorporar a l'any 2016. Abans va treballar a firmes com Grant Thornton i PwC.

Sra. Rocío Marassi, llicenciada en Dret i Màster en Assessoria Fiscal i Gestió Tributària (CEF). És gerent a Crowe, a on es va incorporar a l'any 2012. Abans va treballar a firmes com EBAME.

 

 

 

OBJECTIUS:

Aquest curs té per objectiu donar una visió general del régim fiscal especial de la Consolidació, a efectes de l'Impost sobre Societats.

 

 

 

METODOLOGIA:

Les sessions es desenvoluparan a través de l'explicació de casos pràctics o exemples, que permetin un més fàcil aprenentatge d'aquest regim fiscal.

 

 

 

PROGRAMA:

- Primera Sessió: 27 maig 2024: Ponent Rocio Marassi
Introducció: Per a què serveix el règim de consolidació fiscal?
Configuració del grup de societats.
Modificacions en la composició del grup.

 

- Segona Sessió: 29 maig 2024: Ponent Carmen Villamar
Base imposable consolidada. Introducció. Despeses financeres. Vinculades.
Eliminacions i incorporacions. Deterioraments. Reducció de l'art. 23 LIS.

 

- Tercera Sessió: 3 juny 2024: Ponent Rocio Marassi
Compensació de bases imposables negatives. Novetat 2023.
Bonificacions i deduccions en la quota íntegra consolidada. Tributació mínima 15%.

 

- Quarta Sessió: 5 juny 2024: Ponent Carmen Villamar
Extinció del grup de societats: Causes i efectes. Neutralitat fiscal.
Declaracions i obligacions formals.
Àmbit geogràfic.
Inspecció i prescripció.

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA