Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Compensació de bases imposables negatives, reserva de capitalització i reserva d'anivellament

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y038/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 2 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 2 hores

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 16 de maig de 2024.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 18.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 50 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 65 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. José Manuel Lizanda, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Cap d'equip regional d'Inspecció de la Delegació Especial de l'AEAT de Catalunya.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer l'aplicació pràctica del règim fiscal relatiu a la reserva de capitalització i a la reserva d'anivellament.
- Conèixer el règim fiscal de la compensació de BI negatives.
- Conèixer com compatibilitzar l'aplicació de les tres reduccions en la BI.

 

 

 

PROGRAMA:

1. LA RESERVA DE CAPITALITZACIÓ
1.1. Règim general establert en l'article 25 de la LIS.
1.2. Determinació pràctica de l'increment fiscal dels fons propis.
1.3. Determinació pràctica de l'incentiu, de la reducció i efectes comptables.
1.4. El compte "reserva de capitalització" en el còmput dels fons propis.
1.5. Anàlisi dinàmica de la reducció en cas d'insuficiència de quota.
1.6. Valoració del compliment o incompliment de requisits

 

2. LA RESERVA D'ANIVELLAMENT

 

3. COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES
3.1. Règim fiscal de la compensació de BINS: limitacions.
3.2. Evolució del límit quantitatiu per a compensar BINS des de 2011.
3.3. Magnitud sobre la qual es determina la compensació.
3.4. Quadre resum d'imports màxims a compensar 2016-2017 (i ss).
3.5. Termini de la compensació: la seva consideració davant l'existència de bonificacions o deduccions a la vora de la prescripció.
3.6. La compensació de BINS en entitats de nova creació.
3.7. La compensació de BINS en rendes corresponents a quitances i esperes.
3.8. Adquisició de societats inactives o quasi inactives.
3.9. La compensació de quotes íntegres negatives en les cooperatives
3.10. Requisits d'acreditació de la BIN.
3.11. La consideració de la compensació de BIN com una opció.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA