Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Curs bàsic de consolidació comptable

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y025/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 15 hores en Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC): 15 hores

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 3, 4, 10, 11 i 17 d'abril de 2024.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 315 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 400 €

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, director del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, director financer, assessor i consultor d'empreses, professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB-CEC i Expert Comptable Acreditat.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu del curs és analitzar i posar a la pràctica la normativa vigent aplicable a la consolidació a Espanya sota les NOFCAC (Reial Decret 1159/2010) amb l'objectiu final d'arribar al procés d'elaboració dels comptes anuals consolidats. Durant el curs es realitzarà un cas global de consolidació.

Normativa analitzada:

- Codi de Comerç.
- Reial decret 1159/2010 sobre formulació de comptes consolidats.
- Reial decret 602/2016 on s'introdueixen canvis en la normativa de consolidació.
- Reial decret 1/2021 que modifica el PGC aprovat per R.D 1514/2007, les Normes de Consolidació i altres normes comptables.

El curs combinarà la part pràctica amb exercicis pràctics que ajudin a desenvolupar els diferents temes.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està adreçat a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, directors financers, consultors d'empreses, auditors etc.

 

 

 

PROGRAMA:

1. INTRODUCCIÓ I NORMATIVA (Reial Decret 1159/2010 i posteriors modificacions)

- Marc legal a Espanya. La regulació a partir de 2010.
- Les combinacions de negoci.
- La consolidació comptable.

 

2. CONCEPTES PRELIMINARS QUE INTERVENEN A LA CONSOLIDACIÓ

- Societats que intervenen a la consolidació.
- Grups de societats: grups verticals i grups horitzontals.
- Obligació de consolidar. Exempcions i dispenses.

 

3. ETAPES DE LA CONSOLIDACIÓ

- Homogeneïtzació de la informació.
a- Homogeneïtzació temporal.
b- Valorativa.
c- Per operacions internes.
d- Per incorporació d'una societat en un moment intermig del període.

- Agregació de les partides.

 

4. EL MÈTODE D'INTEGRACIÓ GLOBAL

- Introducció al mètode.
- Eliminació inversió-patrimoni net
- Fons de comerç de consolidació. Càlcul i normes de valoració dels actius i passius de les societats que formen el grup.
- La valoració dels socis externs.
- Casos d'obligació de consolidar en un moment posterior al primer exercici de la formació del grup.
- Eliminacions de resultats per operacions internes. Diferiments i ajustaments definitius
a- D'operacions d'existències.
b- D'operacions d'immobilitzat depreciable.
c- D'operacions d'immobilitzat no depreciable.
d- De recepció de dividends.
e- D'operacions de serveis.
f- Etc.

 

5. PROCEDIMENT DE POSADA EN EQUIVALÈNCIA (MÈTODE DE LA PARTICIPACIÓ). VALORACIÓ DE LES INVERSIONS EN EMPRESES ASSOCIADES

 

6. ELS COMPTES ANUALS CONSOLIDATS. PRINCIPALS ASPECTES
- Aspectes generals.
- Estructura del balanç consolidat.
- Estructura del compte de PiG consolidada.
- Informació a proporcionar en la memòria consolidada.

 

7. CAS GLOBAL


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA