Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Anàlisi de dades financeres i comptables amb ChatGPT: casos pràctics (2a edició)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y021/2024
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

 

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 5 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 5 hores

 

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 5 i 7 de març de 2024.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 125 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 160 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista i auditor, màster en Direcció Financera i Control de Gestió. CEO de Sisconges & Estratègia empresa de programari de BI, director financer i controller a diverses empreses. Experiència en implantació de solucions avançades en reporting, Power BI, big data, ERPs i CRM, amb una visió innovadora en la integració de tecnologies com ChatGPT. A més, és autor de 18 llibres fonamentals sobre gestió empresarial i anàlisi de dades, amb taules dinàmiques i Power BI

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Aquest curs ens guiarà mitjançant aplicacions pràctiques de ChatGPT, mostrant com aquesta tecnologia ens pot facilitar l'anàlisi de dades, la presa de decisions i l'estratègia en l'àmbit financer. Amb exemples pràctics, explorarem plegats el futur de la gestió financera a l'era digital.

 

 

 

OBJECTIUS:

- Conèixer el potencial de ChatGPT per construir i analitzar informes financers.
- Aconseguir millorar l'eficiència en els processos i les tasques de fer informes.
- Aprendre a preparar les dades i formular preguntes a ChatGPT.
- Conèixer com presentar els resultats obtinguts.
- Descobrir quins tipus d'anàlisi o informes són els més adequats.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia és pràctica es presentaran dades comptables i financeres, mostrant als assistents com es realitzen la confecció d'anàlisisi informes, tindran documentació suport de tot el curs.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs s'adreça a directors o responsables financers, controllers, gerents de pime, professionals del departament d'administració, professionals de l'auditoria, analistes de dades i especialistes en intel-ligència de negoci (BI).

 

 

 

PROGRAMA:

1. Introducció a ChatGPT: anàlisi de dades en una empresa de serveis
- Disseny de l'estructura de les dades inicials.
- Com fer les preguntes clau de l'anàlisi de dades.
- Com fer càlculs d'informes, indicadors i gràfics.

 

2. Elaboració del compte de pèrdues i guanys: cinc casos diferents
- Disseny de les diferents estructures de dades del compte de pèrdues i guanys.
- Confecció de les preguntes per obtenir diferents tipus d'informes.
- Obtenció d'anàlisi i informes en diferents formats: a Excel i/o text.

 

3. Elaboració del balanç de situació i creació d'informes
- Disseny de l'estructura de dades inicials per confeccionar els balanços.
- Confecció de les preguntes clau per obtenir els balanços.
- Obtenció anàlisis i informes de balanços en diferents formats.

 

4. Càlcul i anàlisi d'indicadors financers
- Com confeccionar les dades inicials per calcular els indicadors.
- Exemples de càlcul de ràtios de liquiditat i endeutament.

 

5. Reflexions finals avantatges i inconvenients d'utilitzar ChatGPT a l'àrea financera


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA