Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Com optimitzar l'anàlisi de dades comptables amb taules dinàmiques i Power Query d'Excel

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y128/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 8 hores

 

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 20 i 22 de novembre de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 195 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 250 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista, auditor i soci director de Sisconges & Estrategia. Expert en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial i en la utilització de les taules dinàmiques per auditories, anàlisi financer reporting, anàlisi comptable, pressupostos, indicadors, i plans de negoci. Autor de diversos llibres sobre la gestió empresarial i el funcionament de les taules dinàmiques.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

La combinació de dades de forma automàtica amb l'eina d'Excel Power Query permet confeccionar taules dinàmiques més eficients. Això fa que sigui una eina imprescindible per als economistes i professionals relacionats amb l'auditoria, la comptabilitat i les finances en general. Les taules dinàmiques proporcionen informació amb diferents formats i ens permeten optimitzar les diferents anàlisis amb dades comptables.

 

 

 

OBJECTIUS:

Els objectius del curs són:
- Conèixer les tècniques per analitzar dades comptables amb l'ús de les taules dinàmiques.
- Aprendre com gestionar i analitzar diferents tipus de dades comptables i financeres d'una empresa de forma ràpida i eficaç.
- Aprendre a transformar els diaris comptables amb informació més eficaç per la seva anàlisi.
- Reduir el temps empleat amb l'elaboració d'informes i millorar la seva presentació.
- Conèixer com confeccionar diferents tipus d'informes interactius i segons la necessitat de cada moment.

 

 

 

METODOLOGIA:

La impartició del curs es farà mitjançant sistemes informàtics, també s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics i tindran suport i ajudes addicionals. El curs és eminentment pràctic i l'alumne posarà a prova el que ha après mitjançant la realització d'exercicis pràctics en el seu propi ordinador.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne disposi d'un ordinador portàtil amb la següent configuració: Excel versions que tinguin de sèrie el Power Query instal·lat. Es recomana a més l'ús de ratolí extern.

 

 

 

DIRIGIT A:

A tots els professionals de l'àmbit comptable, assessorament empresarial, auditors, administratiu-financer i totes les persones que fan servir dades comptables habitualment, els ajudarà a guanyar eficàcia i productivitat.

 

 

 

PROGRAMA:

 

1. Introducció a la creació de taules dinàmiques pels diferents mètodes

1.1- Confecció de diferents taules dinàmiques amb el sistema de dades vinculades amb Excel.
1.2- Disseny i creació de taules dinàmiques amb Power Query d'Excel.

 

2. Preparació i automatització del diari comptable amb dades vinculades d'Excel

2.1- Preparació del diari comptable per relacionar les diferents taules del model.
2.2- Anàlisi i auditoria de dades comptables.
2.3- Confecció de balanços i compte d'explotació amb dades vinculades.
2.4- Exemples d'informes amb dades comptables vinculades.

 

3. Preparació del diari comptable i relació entre taules accessòries amb Power Query

3.1- Preparació dels diaris comptables.
3.2 - Vinculació entre les dades comptables i les diferents taules.
3.3- Creació dels primers informes comptables i verificacions de dades.

 

4. Confecció i anàlisi d'informes amb Power Query

4.1- Creació i anàlisi dels balanços i comptes explotació.
4.2- Aplicació dels sistemes de segmentació de dades i filtres.
4.3- Confecció dels diferents tipus de semàfors o condicionals segons les dades.
4.4- Agrupació de dades comptables amb nous grups.
4.5- Creació de gràfics integrats a les taules dinàmiques.
4.6- Seguretat amb els informes compartits.

 

5. Consolidació de dades comptables amb Power Query

5.1- Preparació dels diaris de les diferents empreses.
5.2- Ajustos de consolidació tractament.
5.3- Confecció compte d'explotació consolidat.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA