Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Presentació institucional del Pla director urbanístic metropolità i de la funció dels Col·legis Professionals i aproximació temàtica al PDUM

Dades de l’Acte

Nombre del curs:
 C149/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Organitzador

 • COL·LEGI D'ECONOMISTES DE CATALUNYA
 • COL·LEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
 • COL·LEGI D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE CATALUNYA
 • IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA
 • COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA
 • ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Programa

 

 

PDUM

 

 

Data: 19 de setembre de 2023

 

Horari:de 9.30 a 13.30 hores

 

Lloc: Auditori de la Universitat Pompeu Fabra (UPF - Balmes Building, C/ Balmes, 132-134, 08008 Barcelona)

 

 

 

 

 

9.00 a 9.30h - Recepció dels assistents

 

 

9.30 a 11.30h - PRIMERA PART | Presentació institucional del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) i de la funció dels Col·legis Professionals

 

Presentació cicle promogut per la Comissió Intercol·legial de Territori (CITU)/AMB

Sr. Agustí Jover, secretari de la CITU

 

Introducció de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Sr. Ramon Torra, gerent de l'ÀMB

 

Introducció dels Col·legis Professionals

Sr. Guim Costa, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

 

Presentació del PDUM

Sr. Xavier Mariño, director de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals de l'AMB (APUEN)

Sra. Mireia Peris, cap del Servei de Redacció del Pla director de l'AMB

 

Dimensió del PDUM

Sra. Anna Comella, coordinadora de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Sr. Pere Macias, coordinador de la Oficina de Rodalies ADIF a Catalunya

 

 

11.30 a 12.00h - DESCANS - Coffee break

 

 

12.00 a 13.30h - SEGONA PART | Aproximació temàtica del PDUM

 

Diàlegs temàtics

 

Representants de la CITU:

Sra. Rosina Vinyes, arquitecta

Sra. Ariadna Belver, economista

Sra. Laura Ivern, enginyera industrial

Sr. Álvaro Nicolas, enginyer de CCP

Sra. Núria Abril, advocada

 

Responsables temàtics de l'equip redactor del Pla director:

Sra. Alexandra Quesada - Habitatge i Cohesió Social

Sr. Joan López, - Activitat Econòmica

Sr. Jacob Cirera - Infraestructura Verda i Metabolisme Urbà

Sr. Javier Ortigosa - Mobilitat i Infraestructures de Transport

Sra. Mercè González - Regulació Normativa

 

Intervencions Fila 0

Sra. Maria Bonet, geògrafa

Sra. Cristina Glomez, advocada ICAB

Sr. Ignasi Grau, enginyer agrònom

Sr. Sebastià Jornet, arquitecte COAC

Sr. Jordi Julià, enginyer CCP

Sr. Santiago Montero, enginyer CEIC

Sr. Miquel Morell, economista CEC

 

 

Debat/Precs i preguntes

 

 

Cloenda

Sr. Damià Calvet, vicepresident de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals de l'AMB (APUEN)

 

 

 

INSCRIPCIÓ

 

 

 

 

 

SESSIONS MONOGRÀFIQUES DE PRESENTACIÓ DEL PDUM A LES SEUS COL·LEGIALS

 

 • - 29.09.2023 El Metabolisme Urbà i l'impuls de la infraestructura verda - Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
 • - 05.10.2023 Habitatge i Activitat Econòmica - Col·legi d'Economistes de Catalunya
 • - 10.10.2023 L'estratègia de mobilitat i les infraestructures de transport - Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
 • - 20.10.2023 Aspectes clau de la normativa del PDUM - Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
 • - 27.10.2023 Jornada conclusiva sobre el PDUM als col·legis professionals - Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

 

 

 

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA