Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Aspectes comptables de la liquidació d'empreses

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y089/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 3 hores en Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 3 h

Al finalitzar el curs es realitzarà una prova avaluatòria voluntària per tal que aquells que la superin puguin incrementar les hores computables fins a un total de 4,5 hores.

 

DATES: 28 de setembre de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 75 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 95 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Xavier Sentís, economista, professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses.

 

 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:

La norma de registre i valoració (NRV) 23ª "Fets posteriors al tancament de l'exercici" del PGC, estableix que els comptes anuals no s'han de formular sobre la base del principi d'empresa en funcionament si els gestors, encara que sigui amb posterioritat a el tancament de l' exercici, determinen que tenen la intenció de liquidar l'empresa o cessar en la seva activitat o que no hi ha una alternativa més realista que fer-ho.

 

La Resolució de l'ICAC de 18 d'octubre de 2013 te per objecte aclarir quins criteris es consideren adequats en aquests casos per formular els comptes anuals, i normalitzar amb això el sistema d'informació comptable o marc d'informació financera quan no resulta adequada l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.

 

 

 

DIRIGIT A:

Experts Comptables, directors financers, assessors, administratius, comptables i, en general, a totes aquelles persones a qui els cal elaborar, redactar, llegir o interpretar comptes anuals.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Introducció, aspectes generals de l'empresa en liquidació.

 

2. Resolució de l'ICAC de 18 octubre 2013.
2.1. Objectius i àmbit d'aplicació
2.2. Criteris específics d'aplicació del Marc conceptual de la comptabilitat a l'empresa en "liquidació"
2.3. Normes de registre i valoració de l'empresa en "liquidació"
2.4. Normes d'elaboració dels comptes anuals de l'empresa en "liquidació"
2.5. Normes de formulació de comptes anuals consolidats de l'empresa en "Liquidació"
2.6. Nova aplicació del principi d'empresa en funcionament

 

3. Resolució de l'ICAC de 9 de març de 2019


 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA