Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Taller sobre elaboració de l'Estat de Fluxos d'Efectiu

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y079/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 8 hores Comptabilitat
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 8 h

Al finalitzar el curs es realitzarà una prova avaluatòria voluntària per tal que aquells que la superin puguin incrementar les hores computables fins a un total de 12 hores.

 

 

DATES: 19 i 21 de setembre de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 hores.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 210 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 270 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB i de la UOC, expert comptable acreditat, membre de l'ACCID, assessor d'empreses.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'estat de fluxos d'efectiu (EFE) és, d'acord amb el Pla General de Comptabilitat -R. Decret 1514/07-, un dels 5 documents que configuren els comptes anuals que s'han de formular a partir de l'exercici 2008. Es tracta d'un document que pretén informar de la capacitat de generar efectiu que té l'entitat i com utilitza l'efectiu obtingut classificant els fluxos d'efectiu en 3 categories, que són explotació, inversió i finançament.

El present Taller té com objectiu general donar a conèixer l'EFE, la seva estructura i el seu format, així com les normes per a la seva elaboració. Addicionalment, es proposarà una metodologia per a la resolució i elaboració de l'EFE basada en una aplicació informàtica utilitzant el full de càlcul Excel.

 

 

 

DIRIGIT A:

El Taller està destinat a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, directors financers, consultors d'empreses, auditors, experts comptables, etc.

 

 

 

PROGRAMA:

En el Taller s'analitzarà l'estructura i composició de l'EFE i el seu format, i es resoldran diversos casos pràctics sobre d'elaboració d'un EFE.

1.- Descripció de l'EFE.
a. Concepte d'efectiu
b. Estructura de l'EFE segons el model oficial.
c. Els fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació.
d. Els fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió.
e. Els fluxos d'efectiu de les activitats de finançament.
f. Normes d'elaboració de l'EFE.

2.- Proposta metodològica per a la seva elaboració.

 

3.- Cas pràctic.

 

 

 

METODOLOGIA:

Durant el desenvolupament del Taller es proposarà una metodologia per a la formulació de l'EFE. Al final de la primera sessió s'entregarà als participants un cas per al seu estudi que es resoldrà íntegrament durant la segona sessió.

 

A l'inici de la primera sessió els participants rebran el llibre "Aplicación en Excel para la elaboración de Estado de Flujos de efectivo" (inclou CD-ROM), editat per l'Profit Editorial i ACCID. Aquest CD-ROM s'utilitzarà per a la resolució de diversos casos. L'alumne haurà de portar un ordinador portàtil.

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA