Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Taules dinàmiques d'Excel per auditoria i comptabilitat

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y074/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 6 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 6 hores

 

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 19 i 21 de setembre de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 125 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 165 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Luis Muñiz, economista, auditor i soci director de Sisconges & Estrategia. Expert en sistemes d'informació per millorar la gestió empresarial i en la utilització de les taules dinàmiques per auditories, anàlisi financer reporting, anàlisi comptable, pressupostos, indicadors, i plans de negoci. Autor de diversos llibres sobre la gestió empresarial i el funcionament de les taules dinàmiques.

 

 

 

OBJECTIUS:

Les taules dinàmiques aprofiten la funcionalitat de l'Excel per ajudar-nos a gestionar i analitzar millor les diferents tipologies de dades. Són una eina imprescindible que cal conèixer i dominar per part dels economistes en general i dels professionals de l'auditoria, la comptabilitat i les finances en particular. Proporcionen informació amb diferents formats i tenen una gran capacitat per donar resposta a diferents tipus d'anàlisi.

 

Els objectius del curs són els següents:

 

- Dominar l'ús de les taules dinàmiques i disposar d'una eina eficaç per millorar les anàlisis de les dades comptables.
- Mostrar als participants com gestionar i analitzar diferents tipus de dades comptables i financeres d'una empresa de forma ràpida i eficaç.
- Optimitzar l'elaboració dels informes mensuals, anuals i consolidats de la informació comptable.
- Augmentar la productivitat i reduir els temps empleat en l'elaboració d'informes i millorar la seva presentació.
- Aprendre a dissenyar un sistema d'anàlisi amb diferent informació comptable com suport de la auditoria.
- Conèixer com combinar els diferents tipus d'informes amb indicadors i gràfics segons la necessitat de cada moment.

 

 

 

METODOLOGIA:

La impartició del curs es realitzarà mitjançant sistemes informàtics, i també s'utilitzaran mitjans audiovisuals com a suport per fer els casos pràctics, amb el recolzament d'un manual d'ajuda. El curs és eminentment pràctic i l'alumne posarà a prova l'aprés mitjançant la realització d'exercicis en el seu propi ordinador. Els participants rebran documentació i exemples d'Excel amb taules dinàmiques.

 

Per a la realització del curs és imprescindible que cada alumne porti un ordinador portàtil que ha de disposar de la configuració Office Excel versió 2007, 2010 o superior. Es recomana a més l'ús de ratolí extern.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Cas pràctic global sobre el funcionament de les taules dinàmiques
- Conèixer les principals opcions per realitzar i analitzar informació econòmica a partir d'un diari comptable.
-Model amb Excel per preparar l'anàlisi de la informació del diari comptable.

 

2. Confecció de diferents tipus d'informes a través de l'anàlisi d'informació comptable
- Evolució de comptes de balanç i d'ingressos i despeses per diferents períodes temporals.
- Evolució del immobilitzat per tipus d'altes i baixes.

 

3. Realització d´un cas global confeccionant diferents tipus d'informes per fer una auditoria a través de les dades comptables.

 

4. Confecció de balanços i comptes d'explotació.
- Preparació prèvia de les taules dinàmiques
- Procés d'automatització per confeccionar els informes.

 

5. Anàlisi d'un registre d'inversions per diferents tipus d'agrupacions.

 

6. Creació d'un informe per analitzar la rotació dels stocks.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA