Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Les noves normes de gestió de la qualitat. La NIGC 2-ES i la NIA-ES 200 revisada

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y041/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 3,5 hores en Auditoria
Experts Comptables acreditats (RECC): 3,5 hores

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATA: 11 de desembre de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 19.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Enrique Rubio Herrera, auditor inscrit en ROAC i interventor i auditor de l'Estat, vocal assessor en la Direcció de l'Oficina Nacional d'Auditoria (Intervenció General de l'Administració de l'Estat). President de l'ICAC (novembre 2016 - febrer de 2020).

Sr. Federico Díaz Riesgo, economista, auditor inscrit en el ROAC, Director de Qualitat del REA Auditores - Consejo General de Economistas.

 

 

 

OBJECTIUS:

El 20 d'abril de 2022 es van publicar les noves normes de gestió de la qualitat que seran aplicables als auditors de comptes i societats d'auditoria, amb la finalitat d'afermar la qualitat de les auditories i d'incrementar la confiança públiques (BOE núm. 103, de 30 d'abril de 2022). Aquestes normes són les normes de control de qualitat intern, "Gestió de la qualitat en les firmes d'auditoria que realitzen auditories d'estats financers" (NIGC1-ES) i "Revisions de la Qualitat dels Encàrrecs" (NIGC2-ES), resultat de l'adaptació de les Normes Internacionals de Gestió de Qualitat 1 i 2 aprovades pel IAASB, respectivament; així com la Norma Tècnica d'Auditoria "Gestió de la qualitat d'una auditoria d'estats financers" (NIA-ES 220 (Revisada)), resultat de l'adaptació de la Norma Internacional d'Auditoria NIA 220 (Revisada).

 

L'aprovació d'aquestes normes respon a l'estratègia de convergència amb les normes internacionals d'auditoria aprovades per l'IAASB i al mandat contingut en el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, aprovat pel Reial decret 2/2021, de 12 de gener (RAC). Aquestes normes substitueixen a les actuals Norma de Control de qualitat intern i a la NIA-ES 220 "Control de Qualitat de l'Auditoria d'Estats Financers".

 

A fi de facilitar el seu millor enteniment i facilitar la seva efectiva implementació per part dels auditors i societats d'auditoria, es va impartir una primera sessió formativa en la qual es van exposar les principals característiques i modificacions que incorporen les noves normes, i es van analitzar detalladament dels diferents components del sistema de gestió de la qualitat, que han de dissenyar-se i implementar-se a nivell de firma mitjançant polítiques i procediments adequats per a respondre a aquests riscos, a partir de l'1 de gener de 2023, d'acord amb la NIGC 1-ES.

 

En la present sessió formativa s'abordarà la nova regulació que s'exigeix en relació amb la gestió de la qualitat en els encàrrecs d'auditoria, conformement a la NIA-ES 220 (revisada), i que hauran d'aplicar-se als treballs d'auditoria de comptes sobre estats financers corresponents a exercicis econòmics que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2023 i que per tant seran objecte d'aplicació durant 2023 i 2024. Així mateix, es tractarà la revisió de la qualitat dels encàrrecs, la importància i el paper dels quals com a resposta per a respondre als riscos relacionats amb la realització dels encàrrecs s'ha increment, d'acord amb la nova NIGC 2-ES. En la sessió s'insistirà especialment en els aspectes que resulten nous i en els aspectes més problemàtics.

 

 

 

PROGRAMA:

I. Antecedents i context

 

II. El sistema de gestió de la qualitat de la firma d'auditoria: visió general

 

III. La gestió de la qualitat dels encàrrecs: NIA-ES 220 R.

1. Resolució ICAC: introducció.
2. Responsables de l'encàrrec i equips de l'encàrrec.
3. Responsabilitat de lideratge.
4. Requeriments d'ètica i independència.
5. Recursos per a l'encàrrec.
6. Realització de l'encàrrec.
7. Seguiment i correcció.
8. Documentació.

 

IV. Revisió de la qualitat dels encàrrecs: NIGC 2-ES.
1. Resolució ICAC: introducció.
2. Revisor de la qualitat dels encàrrecs.
3. Revisió de la qualitat dels encàrrecs.
4. Documentació de la revisió de la qualitat dels encàrrecs.
5. Altres aspectes:
i. Actuació del soci de l'encàrrec.
ii. Notificacions.
iii. Auditors d'entitats d'interès públic.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA