Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

Webinar: Curs d'especialització sobre les normes de presentació d'informació sobre sostenibilitat (ESRS)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F019/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 DIRECCIÓ I GESTIÓ EMPRESES

Programa

 

 

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:
Auditors de Comptes (ICAC): 16 hores Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 16 hores

En aquest curs no caldrà realitzar i superar un test per homologar les hores a efectes de l'ICAC i el REC. En tot cas serà necessari que la persona inscrita s'identifiqui amb nom i cognoms a l'accedir a la plataforma Zoom i que compleixi l'assistència mínima requerida.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 19,L 24, 26 i 31 d'octubre de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 400 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 475 €

 

 

 

PONENTS:

Sr. Ramon Bastida, economista. Doctor en Administració i Direcció d'Empreses (URV). Professor titular UPF-BSM. Professor associat UPF.

Sr. Andrei Boar, economista. UPF-BSM i UPF. Membre de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat, i de la Comissió de Comptabilitat del CEC.

Sra. Erola Palau, graduada en International Business and Languages (Universitat de Rotterdam) i Máster en Management i Business Analytics (UPF-BSM). Coordinadora de l'Observatori de Sostenibilitat.

Sr. Francesc Garreta, economista i auditor. President de la Comissió d'Auditors de Comptes de Comptes - REA Catalunya.

Sra. Paz Arias, llicenciada en Química. Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental. Ha estat directora de Sostenibilitat de l'empresa químico-farmacèutica Esteve. Actualment és CEO i fundadora d'AeQUO ESG & Sustainability Services.

 

 

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA:

Sr. Ramon Bastida, economista. Doctor en Administració i Direcció d'Empreses (URV). Professor titular UPF-BSM. Professor associat UPF.

Sr. Martí Garcia, economista. Doctor en Dret i Economia (UAO). Secretari acadèmic del Col·legi d'economistes de Catalunya.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

El novembre del 2022 la Comissió Europea va aprovar la Directiva de divulgació d'informació sobre sostenibilitat corporativa. Aquesta Directiva té com a objectiu millorar la qualitat i la fiabilitat de la informació sobre sostenibilitat de les empreses que desenvolupen la seva activitat als països membres de la Unió Europea. Aquests països tenen un termini màxim de divuit mesos per traslladar la Directiva en l'àmbit nacional.

 

La novetat d'aquesta Directiva respecte a la Directiva d'informació no financera anterior, aprovada el 2014 és que inclou el desplegament d'unes normes d'elaboració de la informació sobre sostenibilitat corporativa. Aquestes normes, que es poden assimilar a les normes internacionals de comptabilitat, tenen com a objectiu millorar la qualitat i harmonitzar la informació sobre sostenibilitat perquè pugui ser comparable entre diferents empreses.

 

El primer conjunt de normes està format per 12 normes. D'aquestes, 2 són normes transversals i 10 són normes temàtiques que regulen la informació en matèria de medi ambient, social i governança. La Comissió Europea té previst aprovar aquest primer conjunt de normes el juny del 2023 I està previst que entrin en vigor a partir del gener del 2024. La seva aplicació al teixit empresarial serà progressiva, començant per les empreses que ja aplicaven la Directiva d'informació no financera, i continuant per les grans empreses (de més de 250 treballadors), pimes cotitzades, etc

 

En els mesos vinents està previst la publicació d'un nou conjunt de normes sectorials i un altre de normes específiques per a petites i mitjanes empreses. Per tant, els anys vinents, la informació sobre sostenibilitat corporativa se situarà al nivell de la informació financera que presenten totes les empreses.

 

A més, per assegurar el compliment de la normativa, i evitar pràctiques conegudes com a greenwashing, la Directiva de divulgació de la informació sobre sostenibilitat inclou l'obligació d'auditar aquest tipus d'informació per part d'un expert independent a l'empresa. Es presenta així un repte per a les empreses i els professionals afectats, ja que sorgirà la necessitat de conèixer aquestes normes i saber com aplicar-les a la situació concreta.

Amb aquesta situació global de canvi, la UPF Barcelona School of Management i el Col·legi d'Economistes de Catalunya volen oferir als col·legiats d'aquest organisme i al públic interessat en general, 2 activitats formatives que aportaran als participants les competències i coneixements específics per afrontar aquest repte amb seguretat i criteri professional.

 

 

 

DESTINATARIS:

Aquest curs va dirigit a professionals que participen activament en l'elaboració i la presentació dels informes de sostenibilitat.

 

També s'adreça als auditors i verificadors externs d'aquests informes, i a assessors d'empreses en matèria de sostenibilitat i a persones que vulguin continuar la formació rebuda al curs introductori amb una mirada més profunda sobre l'aplicació de les normes ESRS, ja que el curs inclou exemples i casos pràctics que permeten entrar en detall en els aspectes fonamentals de la normativa.

 

 

 

TITULACIÓ:

Els participants que compleixin amb una assistència mínima del 80%, de les sessions rebran un certificat del Col·legi d'Economistes de Catalunya i un certificat de la UPF de Barcelona School of Management, que s'emetrà en format electrònic.

 

 

 

PROGRAMA:

 

SESSIÓ 1:

- Introducció al marc conceptual de les ESRS (arquitectura de les normes, 4 pilars de la informació de sostenibilitat, etc.).
- Aspectes clau de la normativa (principi de doble materialitat, informació de la cadena de valor, connectivitat informació financera).
- Requisits de divulgació d'informació transversals sobre governança, l'estratègia, el model de negoci i l'anàlisi de materialitat (ESRS 2).

 

SESSIÓ 2:

- Requisits de divulgació d'informació temàtica sobre polítiques, plans d'acció, objectius i mètriques socials (ESRS S1 a S4).

 

SESSIÓ 3:

- Requisits de divulgació d'informació temàtica sobre polítiques, plans d'acció, objectius i mètriques mediambientals (ESRS E1 a E5).

 

SESSIÓ 4:

- Obligacions de verificació externa de la informació sobre sostenibilitat.
- Interconnectivitat amb altres marcs normatius (ISSB i SEC).
- Experiències pràctiques de preparació i divulgació de la informació sobre sostenibilitat.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA