Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (20 hores)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F012/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

 

 

DURADA: 20 h.

 

 

 

MODALITAT: Presencial

 

 

 

DATES: 7, 9, 14 i 16 de novembre de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h.

 

 

 

PREU: 0 €

 

Per tal de formalitzar la inscripció és imprescindible aportar els següents documents:

- Annex1 tot cumplimentat.

- Fotocòpia DNI.

- Fotocòpia nòmina o rebut d'autònoms del mes anterior a la data d'inici del curs. Si la persona està a l'atur ens ha d'enviar full DARDO actualitzat.

 

 

Per poder ser admés al curs caldrà enviar els documents escanejats com a màxim 10 dies abans de la data d'inici del curs al correu-e: formaciosubvencionada@coleconomistes.cat .

 

 

 

OBJECTIUS:

Conèixer l'impost sobre la renda de les persones físiques i les obligacions de l'empresa en relació amb l'impost.

 

 

 

PROGRAMA:

 

1. Fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal. la determinació de la base i liquidable.

2. Rendiments del treball.

3. Rendiments d'activitats econòmiques.

4. Rendiments del capital i imputacions de rendes immobiliàries.

5. Guanys i pèrdues patrimonials.

6. Habitatge habitual.

7. Liquidació de l'impost, base imposable, tarifa, deduccions, tributació conjunta i gestió de l'IRPF.

 

 

a ss


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA