Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Impost sobre el Valor Afegit (20 hores)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F009/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

.

 

 

DURADA: 20 h.

 

 

 

MODALITAT: Presencial

 

 

 

DATES: 7, 12, 14 i 19 de setembre de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h.

 

 

 

PREU: 0 €

 

Per tal de formalitzar la inscripció és imprescindible aportar els següents documents:

-Annex1 tot cumplimentat.

- Fotocòpia DNI.

- Fotocòpia nòmina o rebut d'autònoms del mes anterior a la data d'inici del curs. Si la persona està a l'atur ens ha d'enviar full DARDO actualitzat.

 

 

Per poder ser admés al curs caldrà enviar els documents escanejats com a màxim 10 dies abans de la data d'inici del curs al correu-e: formaciosubvencionada@coleconomistes.cat .

 

 

 

OBJECTIUS:

Conèixer les característiques generals de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i el seu àmbit d'aplicació.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Naturalesa de l'impost
1.1. Caràcters bàsics.
1.2. Fonts normatives i àmbit d'aplicació.

 

2. Exempcions en operacions interiors
2.1. Classes d'exempcions.
2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions.

 

3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu

 

4. Adquisicions intracomunitàries de béns
4.1. Adquisicions intracomunitàries.
4.2. Importacions.

 

5. Importacions de béns

 

6. Repercussió de l'impost
6.1 Base imposable.
6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis.
6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions.
6.4. Modificació de la base imposable.

 

7. Deduccions
7.1. Règim general.

 

8. Regla de la prorrata
8.1. Rectificació de deduccions.
8.2. Devolucions.
8.3. Supòsits generals.
8.4. Supòsits especials.

 

9. Obligacions dels subjectes passius
9.1. Obligacions materials.
9.2. Obligacions formals.

 

10. Comptabilitat de l'IVA

 

 

a ss


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA