Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Webinar: Institucions del Dret successori català

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G040/2023
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

 

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATA: 27 i 28 de febrer de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 18.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 100 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 130 €

 

 

 

PROFESSORA:

Sra. Pilar Pérez Valenzuela, advocada especialista en successions i en planificació patrimonial de l'empresa familiar i la persona física. Professora en diversos cursos i màsters de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Professora col·laboradora en el Grau de Dret d'ESADE i professora de planificació patrimonial en l'Institut d'Estudis Financers de Barcelona. Consellera de Cuatrecasas.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

Es diu del nostre ordenament jurídic que és un ordenament plurilegislatiu el que vol dir que hi han diferents normatives que regular les mateixes matèries, i el Dret de Successions és una d'elles.

 

Donat aquet marc normatiu, conèixer la llei aplicable a la successió és determinant tan per fer una correcta planificació de la successió, com per executar els tràmits i resoldre els potencials conflictes que es puguin produir com a conseqüència de la defunció d'una persona.

 

En aquest curs treballarem (des d'una perspectiva pràctica) les principals figures que caracteritzen el Dret successori català i que el fa diferent respecte d'altres regulacions i en particular del Dret comú. En particular coneixerem els principis rectors del Dret Català, les disposicions de la successió intestada i tres de les figures més destacables com són: la legítima, la quarta falcídia i els pactes successoris.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Introducció

Determinació de la llei aplicable a la successió. Principis rectors del dret successori català.

 

2. La successió intestada en el dret successori català

Crides de la successió intestada. Drets del cònjuge vidu.

 

3. La llegítima en el Dret successori català
Concepte. Legitimaris. Quantificació. Llegítima Individual. Atribució. Computació i Imputació. Intangibilitat. Pagament. Extinció.

 

4. La Quarta falcídia en el Dret successori català

Concepte. Quantia. Llegats reduïbles. Llegats no reduïbles. Extinció. Imputació.

 

5. Els Pactes successoris en el Dret successori català

Concepte. Subjectes. Contingut. Forma. Publicitat. Modificació. Revocació. Classes.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA