Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

SEU DE LLEIDA: Mòdul 1 | Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G008/2023
Seu:
 Lleida
Àrea:
 FISCAL

Programa

esofitec

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 8 de febrer de 2023.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 13.30 hores.

 

 

 

LLOC: Col·legi d' Economistes de Catalunya - Seu de Lleida. (Pere de Cabrera, 16, 1.G)

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 90 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 170 €

PREU MEMBRE ASSOCIAT: 145 €

 

NOTA: Si feu clic a INSCRIURE'S implica la inscripció al mòdul 1. Teniu l'opció de fer els dos mòduls (més informació a peu de pàgina).

 

 

 

DIRIGIT A:

- Assessors fiscals.
- Directors financers, controllers, caps de comptabilitat d'empreses promotores, immobiliàries i constructores.
- Tots els professionals d'empreses promotores, immobiliàries i constructores interessats en la temàtica del curs.

 

 

Curs sobre Fiscalitat Immobiliària

 

Mòdul 1

Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

 

Dimecres, 8 de febrer de 2023PROGRAMA:

 

I. Tractament fiscal de les operacions immobiliàries en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).


1.- Règim d'individualització de rendes

2.- Condició de contribuents de les societats civils / comunitats de bens

3.- Rendiments del capital immobiliari.
. Despeses deduïbles.
. Reducció dels rendiments de capital immobiliari.
. La fiscalitat de l'arrendament turístic.

4.- Qualificació com rendiment d'activitats econòmiques dels arrendaments d'immobles
. Delimitació del concepte.
. Diferències doctrinals entre l'IRPF i l'Impost sobre Societats - Concepte de Patrimonialitat -

5.- Guanys Patrimonials
. Supòsits en els que no es produeix alteració / guany patrimonial. Estudi especial dels casos de divisió de la cosa comuna.
. Determinació dels valors de transmissió, adquisició i del guany patrimonial.
. Exempcions aplicables.
. Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió.
. Supòsits específics de determinació del guany patrimonial en una operació immobiliària.
. Disposició transitòria novena. Règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994.

. Incidència del "valor de referència"

6.- Valoració de rendes en espècie (utilització d'habitatge per un treballador, soci, etc.).

7.- Imputacions immobiliàries.

8.- Nova deducció (Reial-Decret 19/2021 de 5 d'octubre, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) Reforma energètica.

9.- Règim transitori de la deducció per adquisició de l'habitatge habitual., així com de la deducció per lloguer de l'habitatge habitual.

 

II. L'Impost sobre el Patrimoni de les Persones Físiques.

 

PONENT:

Sr. Jordi Bertran i Ribera, economista i assessor fiscal. Soci-director de Bertran Ribera Asesores SLP.

 

 

Inscripcions als 2 mòduls presencial

Inscripcions als 2 mòduls online


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA