Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

Millorar la tresoreria i la rendibilitat a través de la relació banca-empresa

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G218/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FINANCES

Programa

.

 

 

DATES: 24 i 26 de gener de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.00 a 20.00 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 190 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 245 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. Xavier Sánchez Cabanas, economista. Expert en valoració d'empreses CEVE. Soci director de Doctor Finance.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

La Banca és un proveïdor de vital importància per a l'empresa, és la porta a la qual principalment truquem per aconseguir un crèdit per finançar la singladura empresarial, a través d'aquest curs analitzarem els productes bancaris de finançament que ens serviran de "palanques" per poder millorar entre d'altres la tresoreria, gestionar el crèdit de client, negociar les condicions de pagament amb proveïdors i optimitzar la fiscalitat.

 

 

 

OBJECTIUS:

Conèixer les eines que disposa la banca enfocades a: disminuir el risc, millorar la tresoreria, millorar l'accés al crèdit, disminuir els costos financers i incrementar la rendibilitat dels recursos, en definitiva optimitzar la negociació bancària.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia és eminentment pràctica, a partir de situacions de negoci i casos, es discuteixen i es desenvolupen els conceptes i les eines des d'una òptica real i del dia a dia.

 

 

 

PROGRAMA:

1a SESSIÓ

- Finançament bancari curt termini
- Cas factoring
- Cas "Filferro". Confirming.

 

2a SESSIÓ

- Cas "Filferro". Gestió d'excedents
- Finançament bancari a llarg termini. Criteris de concessió.
- Cas leasing versus préstec.


 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA