Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - CURTA DURADA

FORMACIÓ

SEU DE TARRAGONA: Impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G216/2022
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 FISCAL

Programa

.

 

 

 

DATA: 29 de novembre de 2022

 

 

 

HORARI: de 10.00 a 14.00hores

 

 

 

LLOC: Col·legi d' Economistes de Catalunya seu Tarragona (Rambla Nova, 58-60, 5èA)

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 80€

PREU NO COL·LEGIATS: 120€

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSOR:

 

Sr. Eduardo Espejo Iglesias, economista forense per a actuacions judicials en l'àmbit dels II.EE i soci de FIDE Asesores Legales y Tributarios.

 

 

 

PRESENTACIÓ:

 

L'1 de gener de 2023 entra en vigor el nou impost sobre envasos de plàstic no reutilitzables, que grava la fabricació, la importació i l'adquisició intracomunitària o tinença irregular d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic en la mesura en què estiguin dissenyats per a contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, tant si es presenten buits com si es presenten prestant la funció per a la qual van ser dissenyats.

 

Aquest nou impost presenta una sèrie d'obligacions:
1. Declaració-liquidació i l'ingrés de les quotes meritades.
2. Inscripció de l'obligat tributari en el registre territorial corresponent.
3. Comptabilitat d'existències i registres.
4. Altres obligacions formals, per supòsits de repercussió, nomenament de representant, i supòsits de no subjecció, d'exempció, de deducció i de devolució.

 

 

 

PROGRAMA:

 

1. Plàstic. Productes inclosos i no inclosos en l'àmbit de l'impost.
2. Envàs. Productes que són considerats envasos.
3. Envàs no reutilitzable. Significat, condicions. Tancaments, productes inclosos (tapes, tapadores i taps). Altres casos especials.
4. Fabricació. Concepte. Processos productius. Extrusió i injecció. Altres supòsits de fabricació.
5. Importació. Territori d'aplicació i de la Unió. Consideració. Diferències amb la importació duanera. Règims especials.
6. Operacions intracomunitàries. Significat, posada a disposició i lliurament. Lliuraments comunitaris a altres Estats de la UE.
7. Tinença irregular. Significat, No recepció dels productes en la fabricació i adquisició intracomunitària. Acreditació i prova.
8. No subjecció. Fabricació, adquisicions intracomunitàries, pintures, laques i adhesius. Productes especials.
9. Contribuent i adquirent
10. Base imposable
11. Exempció. Supòsits d'exempció, acotació i requisits.
12. Deducció. Deduccions de la quota, requisits formals.
13. Devolució
14. Obligacions formals. La declaració-liquidació. La inscripció. La comptabilitat.

 

 

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA