Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • FORMACIÓ CONTINUADA - LLARGA DURADA

FORMACIÓ

Impost sobre societats (IS) (20 hores)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 F027/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 FISCAL

Programa

.

 

 

DURADA: 20 h.

 

 

 

MODALITAT: Presencial

 

 

 

DATES: 22 i 24 de novembre; 2 i 13 de desembre de 2022.

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 14.30 h.

 

 

 

PREU: 0 €

 

Per tal de formalitzar la inscripció és imprescindible aportar els següents documents:

- Annex1 tot cumplimentat.

- Fotocòpia DNI.

- Fotocòpia nòmina o rebut d'autònoms del mes anterior a la data d'inici del curs. Si la persona està a l'atur ens ha d'enviar full DARDO actualitzat.

 

 

Per poder ser admés al curs caldrà enviar els documents escanejats com a màxim 10 dies abans de la data d'inici del curs al correu-e: formaciosubvencionada@coleconomistes.cat .

 

 

 

OBJECTIUS:

- Adquirir els coneixements de les obligacions fiscals i dels beneficis fiscals que la normativa permet de l'I.S.S.
Objectius específics:
- Introduir els participants en l'impost de societats i els aspectes relacionats.
- Comprendre com es realitza el càlcul de la quota i de les deduccions.
- Conèixer el que comporta la gestió de l'impost.

 

 

 

PROGRAMA:

1. Introducció, àmbit espacial, elements personals, fet imposable i exempcions
1.1. Subjecte passiu.
1.2. El fet imposable.
1.3. La base imposable.
1.4. Exempcions.

 

2. L'impost de societats i la comptabilitat

 

3. Amortització
3.1. Principals ajustaments de l'impost sobre societats.
4. Despeses, provisions i regles de valoració i càlcul de la quota.
4.1. Determinació de la base imposable.
4.2. Subcapitalització.
4.3. Determinació del deute tributari.
5. Deduccions de la quota i incentius.
5.1. Deduccions per doble imposició.
5.2. Bonificacions.
5.3. Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats.

 

6. Gestió de l'impost
6.1. L'obligació de retenir i ingressar a compte.
6.2. Gestió de l'impost.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA