Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

  • Estàs en:
  • PROGRAMES D'ESPECIALITZACIÓ

FORMACIÓ

Webinar: Curs de Comptabilitat Avançada (adaptat a la reforma PGC 2021)

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 P009/2022
Seu:
 Barcelona
Àrea:
 COMPTABILITAT

Programa

.

 

 

HOMOLOGACIÓ:

Auditors de Comptes (ICAC): 48 hores en Comptabilitat i 8 hores en Altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 56 h

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria del curs.

 

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 29 de novembre; 1 i 15 de desembre de 2022; 10, 19 i 24 de gener; 2, 7, 14, 16, 21 i 23 de febrer; 2 i 9 de març de 2023.

 

 

 

HORARI: de 16.30 a 20.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 975 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 1.260 €

 

FORMACIÓ BONIFICABLE:
Aquest curs és bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundae.es).
Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res. Els participants de la formació han d'estar contractats en el Règim General de la Seguretat Social.

El Col·legi d'Economistes no realitza els tràmits necessaris per gaudir de la bonificació. Per a qualsevol aclariment contacti amb mruiz@coleconomistes.cat

 

 

 

PROFESSORS:

Sr. Francesc Gómez Valls, economista, professor titular de la UAB, membre de l'ACCID, director del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria de la UAB-CEC.

Sr. Jordi Rizo Gubianas, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, director financer, assessor i consultor d'empreses, professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB-CEC i Expert Comptable Acreditat.

Sr. Xavier Sentís i Ros, economista, professor associat de la UAB, membre de l'ACCID, assessor i consultor d'empreses, professor del Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria UAB-CEC.

 

 

 

OBJECTIUS:

L'objectiu principal del curs és treballar els temes més rellevants de la comptabilitat financera i de la comptabilitat societària. El curs es basa en la normativa comptable vigent en l'exercici 2022. És a dir, basant-se enl PGC (aprovat per Reial Decret 1514/07 de 16-11-07) i les reformes introduïdes a través dels RD 602/2016 i RD 1/2021. El curs també abordarà el tractament comptable de l'impost de societats i en aquesta edició s'incorpora un nou mòdul sobre el tractament comptable de les combinacions de negoci.

 

 

 

DIRIGIT A:

El curs està adreçat a qualsevol professional vinculat a l'àrea comptable-financera d'empreses, experts comptables, assessors fiscals, consultors d'empreses, auditors, etc., que vulguin posar al dia els seus coneixements comptables.

 

 

 

PROGRAMA:

El curs s'estructura en 7 mòduls, que es poden seguir de manera independent, i 13 sessions, amb una durada total de 56 hores.

 

MÒDUL I.- La regulació comptable actual i criteris de valoració i registre dels immobilitzats
MÒDUL II.- Tractament comptable de subvencions, provisions, contingències i fets posteriors
MÒDUL III.- Reconeixement d'ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis. La RICAC 13 de febrer de 2021
MÒDUL IV.- Tractament comptable dels actius i passius financers
MÒDUL V.- Tractament comptable de l'Impost sobre Societats
MÒDUL VI.- Patrimoni net, operacions societàries i comptes anuals.
MÒDUL VII- Combinacions de negocis.

 

 

 

METODOLOGIA:

La metodologia docent es basarà a exposar les principals novetats comptables en matèria de criteris d'aplicació, en criteris de valoració i en format i models de comptes anuals. A part de la part teòrica d'exposició de la normativa el curs plantejarà casos pràctics en totes les matèries i mòduls que facilitin la comprensió de la mateixa i permetin abordar els canvis futurs.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA