Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE GIRONA: Tributació en l'IVA de les operacions Intracomunitàries- Mòdul 2

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 G162/2022
Seu:
 Girona
Àrea:
 FISCAL

Programa

.

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:

 

Auditors de Comptes (ICAC): 3 hores en altres matèries
Experts Comptables acreditats (RECC): 3 hores

 

*Si l'assistència al curs és presencial, es podrà ampliar l'homologació en 1,5 hores superant un test sobre la matèria del curs, podent tenir un total de 4,5 hores homologades.
*Si l'assistència al curs és online, per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria del curs.

 

 

 

DATA MÒDUL 2: dimarts 4 d'octubre

 

 

 

HORARI: de 10:00 a 13:00 hores

 

 

 

LLOC: Seu de Girona del Col·legi d'Economistes de Catalunya (C/ Joan Maragall, 44-46 entresol 3a, Girona)

 

 

 

PREU COL·LEGIATS: 60€

PREU NO COL·LEGIATS: 90€

 

 

 

PROFESSOR:

 

Sr. José Maria Tocornal Ruiz, cap d'Unitat en la Dependència d'Inspecció de l'AEAT de Girona

 

 

 

PROGRAMA MÒDUL 2

 

1.- Entregues de béns Intracomunitaris


-Regles de localització
-Funcionament. Concepte. Requisits. El NIF / IVA, el transport intracomunitari, la inclusió de les operacions en la declaració Mod. 349 com a requisit per a la tributació en destí.

 

2.- Anàlisi de determinades operacions


-Adquisicions intracomunitàries no subjectes
-Operacions triangulars
-Operacions en cadena
-Transferència de béns
-Vendes en consigna. Article 9.bis Llei IVA
-Exportacions indirectes
-Venda de béns amb instal-lació o muntatge (art. 68.Dos.2n LIVA)


3.- Devolucions a empresaris o professionals no establerts en l'Estat membre en el que han suportat l'IVA
-Sol·licituds de devolució d'empresaris o professionals establerts en el TAI, corresponents a quotes suportades en altres Estats membres diferents d'Espanya
-Sol-licituds de devolució de quotes de l'IVA espanyol suportades per empresaris no establerts en el territori d'aplicació de l'impost però establerts en la resta de la UE, Canàries, Ceuta o Melilla.
-Sol·licituds de devolució de quotes de l'IVA espanyol suportades per empresaris no establerts en la UE ni a Canàries, Ceuta o Melilla
-Devolucions a exportadors en règim de viatgers

 

4.- Comentaris sobre les últimes novetats i previsions de més novetats

 

 

 

Formació presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col-legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA