Col·legi d'Economistes de Catalunya Ir a la página inicial de CEC

Tornar al Menú

FORMACIÓ

SEU DE TARRAGONA: Webinar: Principals aspectes a tenir en compte en les Revisions de la Qualitat dels Encàrrecs NIGC2-ES i NIA-ES 220 Revisada. Gestió de la qualitat d'una auditoria d'estats financers

Dades de la Formació

Nombre del curs:
 Y086/2022
Seu:
 Tarragona
Àrea:
 AUDITORIA

Programa

 

.

 

 

FORMACIÓ HOMOLOGADA:


Auditors de Comptes (ICAC): 3 hores en Auditoria
Experts Comptables acreditats (RECC)
: 3 h

 

Per poder gaudir de l'homologació caldrà realitzar i superar un test sobre la matèria del curs.

 

FORMACIÓ ONLINE (EN DIRECTE):
Aquesta formació es farà a través de la plataforma Zoom del Col·legi en les dates i horari indicats. Per tramitar la inscripció és imprescindible fer-ho a través d'aquesta pàgina.
Un cop s'hagi completat la inscripció i abonat l'import, l'usuari rebrà una invitació per al registre a la plataforma ZOOM i poder obtenir així l'enllaç de connexió necessari per al seguiment en directe del curs.

 

 

 

DATES: 4 d'octubre de 2022

 

 

 

HORARI: de 9.30 a 12.30 h.

 

 

 

PREU DE COL·LEGIATS: 60 €

PREU DE NO COL·LEGIATS: 80 €

 

 

 

PROFESSOR:

Sr. David García Vega, Economista. Auditor de Comptes. Revisor de Control de Qualitat CGE-ICAC. Doctorant del departament d'Economia Financera i Comptabilitat de la UGR. Membre de la Subcomissió de Control de Qualitat CGCE-REA. Professor del Màster en Comptabilitat i Auditoria a la UGR, UCA i UAL. Professor en la Càtedra d'empresa familiar a la UGR

 

 

 

OBJECTIUS:

Aquest curs pretén aconseguir un doble objectiu, d'una banda, analitzar en profunditat la nova norma internacional de gestió de qualitat (NIGC-ÉS 2) "Revisions de la qualitat dels encàrrecs" a fi de facilitar l'enteniment i emfatitzar la importància de la revisió de qualitat i, d'altra banda, analitzar i emfatitzar els requeriments de la NIA-ÉS (Rev.) 220 "Gestió de qualitat en les auditories dels estats financers" perquè el soci de l'encàrrec adquireixi coneixement de la norma per a dur a terme les responsabilitats de gestió global de la qualitat de l'encàrrec que la norma li exigeix buscant aquesta traçabilitat amb la (NIGC-ÉS 2). Totes dues normes han de ser enteses en el marc del sistema de gestió de qualitat de les signatures d'auditoria, buscant la visió pràctica de les normes.

 

 

 

PROGRAMA:

 

1) Principals impactes en les noves NGC2-ES.


2) Revisió de Control de Qualitat de l'encàrrec (EQCR):


- Nomenament i elegibilitat.
- Règim de responsabilitats del revisor de EQCR.
- Procediment de la RCCE.
- Realització dels encàrrecs.
- Documentació de l'expedient de RCCE.


3) Requeriments addicionals contemplats en la LAC, RAC i RUE.


4) Traçabilitat amb les PP i PP de la NGC1-ES.


5) Novetats NIA-ES 220 Gestió de la Qualitat en l'auditoria dels EEFF.


6) Règim de responsabilitat del soci de l'encàrrec.

 


SEU DE BARCELONA

SEU DE GIRONA

SEU DE LLEIDA

SEU DE TARRAGONA